Software

LOGO! Soft Comfort – gewoon professioneel.

Zoom

LOGO! Soft Comfort staat voor eenvoudige en snelle bediening.
Opstellen van contact- en functieschema‘s door de diverse functies te selecteren en ze met drag & drop te verbinden.
Het volledige schakelprogramma kan nu in beide programmaweergaven eenvoudig worden getest door offline-simulatie op de PC en online-test tijdens de werking.
Professionele documentatie met alle vereiste projectinformatie, commentaar en schakelprogramma‘s is voorhanden.

Ingebruikname met LOGO!

 • Simulatie van het volledige schakelprogramma met alle functies op de PC

 • Analoge signalen kunnen met reële waarden (bijv. temperatuur -20°C tot +80°C) worden gesimuleerd

 • Tijdgestuurde/cyclische simulatie

 • Simulatie van de tijd

 • Waarheidsgetrouwe weergave van het LOGO!-display in de simulatie

 • Weergave van de toestand van alle functies, parameters en actuele waarden

 • Online-test met weergave van toestanden en actuele waarden van LOGO! in de RUN-modus nu in functieplan- en contactplanweergave

Documentatie

Elke functie kan worden voorzien van bijkomende

 • Aan in- en uitgangen kunnen bijkomende namen worden gegeven

 • Willekeurige plaatsing en vormgeving van vrije tekst

 • Overzichtelijke weergave van schakelprogramma‘s over verschillende pagina‘s

 • Professionele afdruk met alle vereiste projectinformatie

 • Afzonderlijke afdruk van parameters en aansluitnamen mogelijk

 • Integratie in standaard Windows-toepassingen door opslaan als .pdf, .gif of .jpg

 • •storing als .pdf or .jpg file