Co-Engineering

CO-ENGINEERING EN CO-DESIGN LEIDEN TOT KOSTEFFECTIEVE OPLOSSINGEN

Het Siemens EIT KAP engineering team werkt nauw samen met onze partners, de rol van dit team gaat van een adviserende functie tot een volledig optimeren en uitwerken van een applicatie. De "Total cost of ownership" wordt door de ervaring en kennis van onze mensen geoptimaliseerd.
EIT KAP streeft telkens de optimale oplossing na, zo wordt reeds bij het vastleggen van de layout rekening gehouden met de specifieke aansluitingsvereisten van onze klanten, wordt een optimale testmethode uitgewerkt en wordt reeds in de beginfase over specifieke verpakkingseisen nagedacht. Deze totaalaanpak leidt tot een gevoelige kostenvermindering op de uiteindelijke montagelijnen bij onze klanten. Zo kan bijvoorbeeld door het toevoegen van de externe bedrading aan de schakelkast het monteren van de schakelkast herleid worden tot een eenvoudige "plug & play" actie.
Het volledige technische beheer van de schakelkasten kan door onze mensen worden overgenomen zodat onze partners zich 100% kunnen concentreren op hun core-business.