Projectmanagement

PROJECTMANAGEMENT EN TEAMWORK

De volledige procesafloop gebeurt aan de hand van de recentste tools. Teamleiders begeleiden een multifunctioneel projectteam volgens een vaste methodiek zodat het aantal loopings en kosten van non-kwaliteit geminimaliseerd blijven.
Vaste mijlpalen zoals de reviews van de functionele prototypes, productieprototypes en Pilot Batch garanderen een vlot change management en minimaliseren de in - en uitfaseringskosten. Via FMEA's worden de producten reeds in de ontwerpfase productieklaar ontworpen.Technische dossiers worden systematisch opgemaakt en onderhouden en eventueel on line ter beschikking gesteld.