ShopMill 6.4 Veelzijdig totaalpakket voor alle typen bewerkingscentra


ShopMill is de toonaangevende gebruikersinterface voor alle typen CNC freesmachines. Met ShopMill kunnen eenvoudig werkstukken aan de machine in dialoog worden geprogrammeerd, maar ook hoognauwkeurige matrijzen die via CAM programma's worden gegenereerd. Dit geldt voor standaard drie-assige machines, maar ook voor machines met draai- en zwenktafels, of complexe 5-assige bewerkingscentra. Er kan gekozen worden voor de eenvoud en overzichtelijkheid van een dialoogprogramma, maar ook voor de veelzijdigheid van het uitgebreide Sinumerik ISO programmeertaal, of zelfs een combinatie van beiden.

Bij het instellen van de machine biedt ShopMill een uitgebreide grafische ondersteuning zodat omsteltijden kunnen worden geminimaliseerd en de maximale productiviteit uit uw machine kan worden gehaald. De besturingssoftware kan worden uitgebreid met een voordelig pakket voor de PC waarmee offline kan worden geprogrammeerd en DXF bestanden kunnen worden omgezet in programma's.

ShopMill 6.4

ShopMill 6.4 is de laatste variant en het resultaat van jarenlang continu verbeteren en het toepassen van de feedback van u als gebruiker. De nieuwe functies van Shopmill 6.4 komen vooral van pas bij:

  • Geavanceerd gebruik van dialoog programmeren

  • Bewerken van grote matrijzen met hoge nauwkeurigheid

  • Comfortabel werken met 5-assige bewerkingscentra


Geavanceerd gebruik van dialoog programmeren

Op het gebied van dialoog programmeren is ShopMill 6.4 uitgebreid met de volgende krachtige mogelijkheden:

Perfectie in boren en tappen

NIEUW: Gatenpatronen (rijen, ramen, rasters, steekcirkels, en combinaties hiervan) waarbij afzonderlijke gaten kunnen worden "aan"en "uit" gezet. Dit is ideaal voor bijv het boren van patronen voor warmtewisselaars. Ook eenvoudig in combinatie met 4e as.

NIEUW: Tappen met spanenbreken en spanenverwijderen verminderd kans op tapbreuk bij moeilijke materialen. Ook kan de tap met verhoogde snelheid worden teruggetrokken hetgeen een reductie van bewerkingstijd oplevert.


Perfectie in contourfrezen

NIEUW: Naast de krachtige mogelijkheid om willekeurige contourkamers eenvoudig met verschillende frezen te bewerken door gebruik te maken van de restmateriaal functie, is het nu ook mogelijk om meerdere contoureilanden te programmeren op een willekeurig ruwmateriaal. De besturing bepaald de optimale baan om het materiaal buiten de eilanden zo efficiënt mogelijk te verspannen. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van de functie restmateriaal zodat met een grote diameter frees kan worden voorgefreesd, waarna de resthoeken eenvoudig met een kleine frees kunnen worden bewerkt. Hierna kunnen de contouren met een volgende frees worden nabewerkt. Door deze combinatie is een optimale bewerkingsvolgorde mogelijk.

NIEUW: Met dezelfde cyclus kan eenvoudig een afschuining aan de contourelementen worden gefreesd. Hiermee kunnen eenvoudig en snel randen worden ontbraamd.

NIEUW: Bij het ingeven van contouren kan ook gebruik worden gemaakt van poolcoördinaten.

NIEUW: De vernieuwde graveercyclus maakt geavanceerd gebruik van tekst op uw werkstuk mogelijk. Behalve het eenvoudig ingeven van tekst op willekeurig posities, is het nu mogelijk om eenvoudig datum, tijd, variabelen of automatische tellers te gebruiken. De traceerbaarheid van uw werkstuk is hiermee eenvoudig gewaarborgd.


Bewerken van grote matrijzen met hoge nauwkeurigheid

ShopMill is ook de gebruikersinterface voor matrijzenbouwers en gereedschapmakerijen. Met de ingebouwde netwerkmogelijkheid kunnen eenvoudig programma's in de besturing worden gebracht, maar ook rechtstreeks van de netwerk-drive worden gestart. Met de comfortabele ISO editor is het mogelijk om zeer grote CAM programma's snel en comfortabel aan te passen.

NIEUW: met de PCU50 is het mogelijk om een versnelde simulatie uit te voeren van grote programma's. Binnen enkele sekonden wordt het oppervlak weergegeven in lijngrafiek waarna eenvoudig regels kunnen worden gezocht, afstanden worden bepaald om bijv de uitsteeklengte van de frees te bepalen of de afmetingen van het ruwmateriaal.

NIEUW: met de verbeterde High Speed Setting cyclus is het mogelijk om de dynamiek van de machine snel en eenvoudig te wijzigen door te kiezen uit het bewerkingstype. Hierdoor wordt de bewerkingstijd tijdens het voorfrezen verkort, maar de oppervlaktekwaliteit tijdens het nafrezen vergroot. Eenvoudig naar de beste kwaliteit tegen de laagste kosten.

NIEUW: verbeterd blokzoeken zorgt ervoor dat na een onderbreking door bijv beitelbreuk of onvoorziene problemen, het programma eenvoudig snel weer kan worden opgepakt. Dit verhoogt de flexibiliteit en zorgt ervoor snel weer te kunnen starten.


Comfortabel werken met 5-assige bewerkingscentra

Voor het werken met 5-assige bewerkingscentra is ShopMill in combinatie met de Sinumerik 840D de ideale oplossing.

Sinumerik 840D biedt de machinebouwer de mogelijkheid om een gevarieerd aanbod aan machineconfiguraties flexibel in te richten, waarbij een groot aanbod aan compensaties mogelijk is. Dit garandeert u als klant dat de nauwkeurigheid van uw product gewaarborgd blijft onafhankelijk van de positie van de assen.

De zwenkcyclus van Sinumerik in combinatie met het FRAME concept maakt het eenvoudig om de orientatie van het werkstuk eenvoudig te veranderen. Door ingeven van asverdraaiingen, ruimtehoeken of projectiehoeken kan eenvoudig meervlaksbewerkingen worden uitgevoerd, in combinatie met dialoogprogrammeren of met ISO bewerkingen.

Bij het 5-assig simultaan bewerken is het met behulp van de functie TRAORI (Transformation of Origin) mogelijk om werkstukprogramma's onafhankelijk van de machine configuratie te maken. In plaats van een NC programma waarin de assen direct worden aangestuurd, bestaat het NC programma uit coordinaten van het werkstukoppervlak gecombineerd met de richtingsvector van het gereedschap. De besturing, met de functie TRAORI, berekent nu automatisch en real-time welke asverdraaiingen nodig zijn. Dit levert een grote mate van flexibiliteit bij de machine keuze, vrijheid bij variëren van gereedschappen en eenvoud bij het opspannen van het werkstuk.

NIEUW: grote uitbreidingen in keuze van meetcycli in handbedrijf voor het instellen van referentiegaten of nulvlakken van geroteerde werkstukken: positioneer de meettaster met het handwiel tot boven het werkvlak en laat dit raken. Door dit op drie posities te herhalen, kan de besturing eenvoudig het werkstuk uitrichten of de nulpuntverschuiving aanpassen. Alle meetwaarden kunnen rechtstreeks aan een nulpunt worden toegekend of als variabele worden getoond en opgeslagen voor later gebruik.

NIEUW: de zwenkcyclus kan vanaf ShopMill 6.4 ook rechtstreeks vanuit het handbedrijf worden gebruikt. Hierdoor kan eenvoudig op elk willekeurig vlak worden gemeten of een bewerking worden uitgevoerd.


Bovenstaande is een kort overzicht van de belangrijkste nieuwe functies van ShopMill 6.4. indien u meer informatie wenst over de algemene mogelijkheden van Sinumerik besturingen en de ShopMill gebruikersinterface, of een gedetailleerde beschrijving van ShopMill 6.4, dan kunt u altijd kontakt met ons opnemen voor verdere dokumentatie.

Voor draaibanken is de combinatie met ShopTurn 6.4 mogelijk. ShopTurn is geschikt voor een-slede draaibanken, met subspil, aangedreven gereedschappen en Y-as.