PM@Siemens-procesmethodologie

Uitmuntendheid in projectuitvoering vereist niet alleen bepaalde vaardigheden maar ook een omvattend geheel van processen en werkstromen om projectresultaten te helpen verzekeren en te documenteren.

Uitmuntendheid in projectmanagement is een van de sleutelfactoren voor een snelle, efficiënte projectuitvoering. Bijgevolg ontwikkelde Siemens een gedetailleerd geheel van richtlijnen en processen om de Siemens-projectteams wereldwijd te ondersteunen en om de projectuitvoeringskwaliteit te verzekeren. Deze PM@Siemens-procesmethodologie (Project Management @ Siemens) omvat projectfases, processtappen, mijlpalen, en kwaliteitseisen (Quality Gates).

Voor Siemens is PM@Siemens uitgegroeid tot een globale tool voor de realisatie van uitmuntendheid in projectuitvoering door middel van beste praktijken en globale vaardigheden. PM@Siemens omvat de volledige projectlevenscyclus, van verkoop over definitieve oplevering tot levenscyclusdiensten voor operationele systemen. De methodologie focust op de handhaving en ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en specificeert een sequentie van processtappen met gedefinieerde in- en output, werkinhoud, en eisen voor het bereiken van steeds nieuwe projectmijlpalen.

De voorbije jaren hebben tal van klanten veel voordeel gehaald uit PM@Siemens.