Services : Onderhoud

Het SIVACON 8PV bord vraagt geen uitgebreid onderhoud, maar wel een jaarlijkse check-up van een aantal punten, om de bedrijfszekerheid gedurende jaren te verzekeren.

Op deze pagina vindt u alvast een korte beschrijving van de uit te voeren checkpunten en een korte handleiding ingeval u zelf dit onderhoud wenst uit te voeren.

Natuurlijk kunnen wij dit onderhoud ook voor u uitvoeren en méér nog, een servicecontract afsluiten, waarbij we op de juiste tijdstippen en in wederzijds overleg de nodige onderhoudsmaatregelen treffen.

U kan ons steeds contacteren voor een onderhoudsprobleem:

Siemens NV
Motor Control Centers
Tel. : +32 2 536 96 11
Fax : +32 2 536 69 30

E-mail : mcc.be@siemens.com