Retrofit voor oude Motor Control Centers (8PU)

De voorganger van de huidige SIVACON 8PV oplossing heeft zijn diensten bewezen. Sinds 1973 werd deze verdeling gecommercialiseerd, Ze is hiermee één van de "pioniers" inzake MCC technologie.
In de jaren negentig werd de opvolger, SIVACON 8PV, ontwikkeld en op de markt gebracht, uitgerust naar de nieuwe normen en de wensen van onze klanten.
Na méér dan 20 jaar dienst werd het 8PU motor control center op rust gestuurd.

En nu ?

Deze stopzetting wil natuurlijk niet zeggen dat wij u in de kou laten staan. Dergelijke verdelingen zijn investeringen voor jaren en wij trachten u nog steeds met de beschikbare componenten te helpen.

In de eerste plaats kunnen wij u nog steeds een groot aantal wisselstukken aanbieden voor deze technologie. Een aanvraag kunt u best sturen met opgave van het functionaliteitsdiagram en een stuklijst, of een duidelijke beschrijving van de gewenste onderdelen.

De beschikbaarheid van alle wisselstukken kunnen wij echter niet langer garanderen.

Uitbreiden met een minimum aan kosten?

Ook indien u uw bestaande 8PU verdeelbord wenst uit te breiden kunnen wij u een oplossing aanbieden. Dit is meestal een oplossing 'op maat', maar daarvoor kunt u terecht bij lokale contactpersonen.

Onze oplossing bestaat erin een koppeling te realiseren tussen het bestaande bord en een nieuw veld/bord van het type SIVACON 8PV. Zo komt u terecht in de actuele wereld van de energieverdeling.

Wij bieden u niet enkel het product aan, maar ook de complete oplossing:

  • de engineering van de koppeling

  • de projectafwikkeling

  • documentatie

  • montage ter plaatse

  • in bedrijfname


De retrofitoplossing:

  • wisselstukken nog steeds beperkt leverbaar via een eenvoudige aanvraag

  • koppeling met nieuwe velden / vreemde velden mogelijk

  • projectmatige afwikkeling

  • sleutel op de deur oplossingen

  • minimale kost met maximaal rendement