SIVACON de type-geteste oplossing

Het SIVACON 8PV bord onderscheid zich van een klassiek laagspanningsbord door zijn concept en opbouw. Dit wordt gegarandeert door typetesten die het bord ondergaan heeft om te voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.
Deze tests, de zgn. TTA testen volgen de europese norm EN60439-1, omvatten de controle van cruciale gebruiks- en designparameters van een laagspanningsverdeelbord, zoals:

  • opwarming van het bord/vertrek (215 TTA-tests)

  • kortsluitvastheid (134 TTA-tests)

  • diëlectrische eigenschappen (22 TTA-tests)

  • opbouw en luchtspleten (36 TTA-tests)


In totaal zijn er voor het SIVANCON 8PV-bord 438 TTA tests uitgevoerd.