RTC - Regionaal Technologisch Centrum - Antwerpen

Partner tussen onderwijs en industrie

  • Een Regionaal Technologisch Centrum (RTC) is een platform tussen onderwijs en de industrie. Voor elke Vlaamse provincie is er een RTC actief en worden er verschillende accenten gelegd. Het RTC van de provincie Antwerpen concentreert zich vooral op de domeinen 'onderhoudstechnieken', 'procestechnieken' en 'kunststoffen'.

  • Voor de derde graad van het BSO en TSO worden initiatieven gericht op het versterken van competenties binnen deze domeinen financieel ondersteund. Zo kunnen onder andere praktijksessies en opleidingen met en door de industrie er toe bijdragen dat leerkrachten en leerlingen de vereiste kwalificaties kunnen verwerven.

  • Vanuit deze doelstellingen werkt het RTC samen met CNO bij het organiseren van deze specifieke opleidingen. Alle leerkrachten uit de scholen binnen de provincie Antwerpen en het Waasland kunnen daarom gratis deze opleidingen volgen bij het CNO.

  • Het RTC Antwerpen doet echter nog meer… zoals het toegankelijker maken van hoogtechnologisch apparatuur voor het onderwijs, organiseren van stages en studiedagen, ondersteuning bij het ontwikkelen van didactisch materieel, projectfinanciering, enz…


CNO (Centrum Nascholing Onderwijs) organiseert in 2006, opleidingen in samenwerking met RTC Antwerpen en SIEMENS over SIMATIC S7-200, SIMATIC Net, LOGO! en MicroMaster.