Energiemanagement en technische service voor maximale energie-efficiëntie

"Duurzaamheid, evenals energie- en milieubewustzijn voor bedrijfsprocessen, renderen voor elk bedrijf. Energie-efficiëntie, energiemanagement, en middelenefficiëntie zijn momenteel voor alle industrietakken kritieke thema’s. De geïntegreerde oplossingen van Siemens benutten het volledige technische en organisatorische efficiëntiepotentieel en verzekeren succesvol milieumanagement."

De energie- & milieuservices van Siemens omvatten adviesverlening voor de consistente optimalisering van het energie- en waterverbruik in alle industrietakken.

Door de technische service en adviesverlening wordt alle vereiste support geboden voor de ontwikkeling en implementatie van systematische energie- en milieumanagementoplossingen waarbij de energie-efficiëntie en het waterverbruik worden geoptimaliseerd voor het volledige bedrijf. De hieruit resulterende gegevenstransparantie maakt een uiterst efficiënt energie- en waterverbruik mogelijk, evenals een emissiereductie en opmerkelijke besparingen voor dit steeds duurdere domein.

Technische service en energiemanagement voor energie-efficiëntie en duurzaamheid zijn geen doel op zich, maar vormen uiterst efficiënte tools die een aanzienlijke meerwaarde creëren voor de industrie: Energie- en milieukosten worden op lange termijn verlaagd. Dankzij meer gegevenstransparantie is het mogelijk potentiële besparingen te identificeren en productieprocessen te optimaliseren. Hierdoor is een duidelijke definitie van benchmarks en overeenkomstige doelen mogelijk evenals de uitwisseling van oplossingen op basis van de beste praktijken in het volledige bedrijf. Energiemanagement en technische service creëren nieuwe mogelijkheden voor de efficiëntie en beschikbaarheid van installaties.


Energieoptimalisering voor aandrijfsystemen

Energiebesparingen voor elektrische motoren en omvormersEnergetische machine- en installatieanalyse

Verbetering van de energieprestaties van de installatie


Resultaatsverbintenissen voor energieoptimalisering

De optimalisering van aandrijftoepassingen wordt terugverdiend door de besparingen