Onderhoud en decentraal onderhoud à la carte op basis van servicecontracten

"Een servicecontract verzekert een hoge mate van veiligheid, vandaag de dag onmisbaar voor alle industrietakken. Servicepakketten voor onderhoud op maat verzekeren minimale stilstandtijden en verlagen de onderhoudskosten. De mogelijkheden voor decentraal onderhoud bieden bijkomende betrouwbaarheid."

Servicecontracten zijn servicepakketten op maat die aan de eisen van een bepaalde waaier van systemen en producten in de automatisering- en aandrijftechnologie voldoen.  De afzonderlijke services die de volledige levenscyclus dekken zijn perfect afgestemd en ondersteunen het optimale gebruik van alle machines en installaties. De door een servicecontract  omvatte diensten kunnen om het even wanneer flexibel op maat aangepast worden en onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. De vermindering van het aantal interfaces in het onderhoudsproces, de inkorting van stilstandtijden, en berekenbaarheid van de kosten zijn enkele van de specifieke voordelen. Dankzij de optie voor decentraal onderhoud is het in de meeste situaties mogelijk bijzonder snel op incidenten te reageren.

Servicecontracten maken onderhoud, optimalisering en modernisering van industriële automatisering- en aandrijftechnologie efficiënter en krachtiger en verlagen tezelfdertijd de kosten. Flexibele opties, zoals uitgebreide servicetermijnen, vastgelegde reactietijden en service-intervallen op maat kunnen volgens behoefte bepaald worden. De uitgebreide deskundige kennis van de Siemens-specialisten, minder stilstandtijden, berekenbare bedrijfskosten en besparingen op het vlak onderhoudsvoorzieningen verzekeren de hoogste beschikbaarheid en productiviteit van alle machines en installaties.

 

Drie goede redenen voor servicecontracten met Siemens

  1. Verzekerde installatiebeschikbaarheid en operationele beveiliging door onderhoud op maat

  2. Kostentransparantie en betere werkingsomstandigheden

  3. Langere levenscyclus en minder slijtage van Siemens-componenten


Niet contractuele interventie

Een team van Siemensspecialisten staat in geval van ongeplande productiestilstanden klaar om u zo snel mogelijk on-site assistentie te verlenen


Bijstandsovereenkomst

Deze overeenkomst garandeert u de snelle interventie door een gekwalificeerd specialist. Zo kunt u een niet geplande productiestilstand tot het minimum beperken.


Audit

Een doorgedreven studie, eventueel op maat, van een installatie, een wisselstukkenprobleem, een serviceprobleem, lifecycleprobleem.Preventief onderhoud

Siemens verzekert maximale installatiebeschikbaarheid en probleemloze productieprocessen dankzij inspectie en preventief onderhoud.


Service overeenkomst

Tegen onvoorziene omstandigheden heeft u normaal helemaal geen verhaal. Deze overeenkomst legt nu precies het risico voor de kosten bij herstellingen bij een derde partij.