Siemens-productlevenscyclus

Wanneer wordt een product als reserveonderdeel beschouwd?

Productlevenscyclus

Siemens verstaat onder de "productlevenscyclus", de levensduur vanaf de vrijgave voor levering over de stopzetting van de productie tot en met de uiteindelijke uitbedrijfname.

De producten die actief verkocht worden, zijn de referentieproducten in onze verschillende actuele catalogi. Deze producten zijn beschikbaar tussen de fases van de vrijgave voor levering (PM300) en de stopzetting van de productie (PM410).

Een productlevenscyclus omvat de volgende fases:


 • PM300 - Vrijgave voor levering (Delivery release): Vanaf deze mijlpaal kan het product besteld en geleverd worden.

 • PM400 - Kennisgeving van de stopzetting van de actieve verkoop van het product of uitfasering (Phase out announcement): het product zal in principe niet meer voor toekomstige projecten gebruikt worden. Het wordt echter wel nog geproduceerd. Gedurende deze fase kan u de reserveonderdelenvoorraad voor uw installatie verder aanvullen.

 • PM410 - Stopzetting van actieve productie of annulering (Product cancellation): Het product is alleen nog verkrijgbaar als reserveonderdeel ter vervanging van defecte onderdelen of ter aanvulling van reserveonderdelenvoorraden. Het product kan worden vervangen of hersteld op voorwaarde van retournering van de defecte onderdelen.

 • PM490 - Definitieve stopzetting van het product (Product discontinuation): Het product kan nu ook niet meer als reserveonderdeel verkocht, noch vervangen of hersteld worden. Zo zal er voor deze referenties ook geen geen advies of nazorg meer verleend worden. Uiteraard zullen we migratie- of moderniseringsoplossingen voorstellen zodat u uw systeem of uw installatie verder kan blijven gebruiken.


Reserveonderdelenlogistiek

Doel van de reserveonderdelenservice is het verzekeren van een efficiënte, responsieve en 24/24-beschikbare dienst op basis van de originele reserveonderdelen van de fabrikant (OEM).

Dankzij de originele reserveonderdelen van de fabrikant wordt een optimale compatibiliteit van uw industriële apparatuur en uitrustingen verzekerd.

Voor de levering van reserveonderdelen bieden we drie afhandelingtypes:

 • Standaardlevering (typische termijn van een week)

 • Spoedlevering (levering binnen 24/48 uur) met bijkomende kosten

 • Bij stilstand machine met levering per taxi

Binnen de garantieperiode zal onze reserveonderdelenservice u het formulier bezorgen om de referentie en het serienummer van de betreffende producten te preciseren.

Buiten de garantieperiode maken de geïnstalleerde producten over het algemeen het voorwerp uit van een standaardvervanging of een herstelling gedurende een periode van 10 jaar. Op basis van de referentie van het betreffende onderdeel zal onze reserveonderdelenservice preciseren welke logistiek voor uw vraag vereist is.

Een betrouwbare 24/7-telefoondienst ontvangt en beantwoordt al uw (aan)vragen van het type "stilstand machine" (uitgezonderd voor motoren of specifieke producten) met bijkomende forfaitaire kosten bovenop de kosten voor het onderdeel en de levering (taxi).

De productiedatum van een product bepalen op basis van een serienummer

Hoe de productiedatum van een product achterhalen aan de hand van een serienummer?

Over het algemeen kan het serienummer van de producten van Siemens Industry min of meer als productreferentie gelezen worden.

Het nummer bestaat immers uit:

 • een 'kop' van 2 of 3 letters die de productievestiging identificeert,

 • hierna volgt een code van 2 letters/cijfers die het jaar en de maand van de productie identificeert

 • en vervolgens staat er een nummer van 6 cijfers dat overeenkomt met de reeks van het productieproces

De code van 2 letters/cijfers wordt als volgt bepaald:

Code

Jaar

Code

Maand

H

1996

1

Januari

J

1997

2

Februari

K

1998

3

Maart

L

1999

4

April

M

2000

5

Mei

N

2001

6

Juni

P

2002

7

Juli

R

2003

8

Augustus

S

2004

9

September

T

2005

O

Oktober

U

2006

N

November

V

2007

D

December

W

2008

X

2009

Y/A

2010

B

2011

C

2012

D

2013


Uw voordelen

 • Een performant logistiek netwerk

 • Een bescherming van uw investering door een langetermijnbeschikbaarheid van reserveonderdelen

 • Een optimale compatibiliteit van systemen

 • Vervanging tegen de beste voorwaarden van defecte onderdelen

 • De garantie van de oorsprong van onderdelen


Beproefde kwaliteit!

We produceren onze reserveonderdelen conform de CE-markering volgens dezelfde kwaliteitsnormen als voor onze nieuwe onderdelen. In het industriële domein kan alleen de fabrikant, door zijn technisch meesterschap, een dergelijke kwaliteit verzekeren.

Eenvoudige toegang tot uw reserveonderdelen!

Dankzij ons wereldwijde logistiek netwerk bent zeker van een snelle en eenvoudige bevoorrading. Met de verschillende bevoorradingsopties "standaard", "spoed" of "stilstand machine" leveren we u de onderdelen overeenkomstig uw behoeften door de optimalisering van de parameters kosten en termijnen.

Optimale compatibiliteit van uw systemen!

Alleen een perfecte complementariteit van alle systeemcomponenten verzekert de beschikbaarheid van bestaande machines en installaties. De originele onderdelen van de fabrikant verzekeren een optimale compatibiliteit van uw systemen.

Prijsvoordeel dankzij vervanging!

We bieden de mogelijkheid tot vervanging voor tal van producten. Door ons uw defect onderdeel te retourneren, zullen we u snel en tegen een lagere prijs een reserveonderdeel bezorgen.

Investeringsbescherming op lange termijn!

De originele onderdelen van de fabrikant blijven over het algemeen tot 10 jaar na de stopzetting van de verkoop van de producten beschikbaar. Uw voordeel : kostentransparantie, investeringsgarantie op lange termijn, vermindering van uw eigen reserveonderdelenvoorraad evenals tijdswinst.