Een beproefde basis voor innovatieve resultaten

Veel software-innovaties zijn geen lang leven beschoren.Om te waarborgen dat uw investeringen goed worden besteed en zoveel mogelijk effect hebben, moet u kunnen rekenen op beproefde innovaties. Om daarvoor te zorgen, is TIA Portal – onze mijlpaal op het gebied van technische ontwerpsoftware – gebaseerd op doorlopende ontwikkeling, een sterk innovatief vermogen en intensieve gebruikerstests.

De innovatiekracht van de wereldmarktleider

Ons marktleiderschap in automatisering en aandrijftechnologie is gebaseerd op jarenlange ervaring, waaronder het ruim 50-jarige succes met SIMATIC en aandrijfsystemen. Samen met de markteisen vormt deze achtergrond de drijvende kracht achter de ontwikkeling van TIA Portal. De meeste gangbare moderne softwaretechnologieën en innovatieve gebruiksconcepten zijn een herkenbaar onderdeel van TIA Portal. Er is niet minder dan drie jaar besteed aan het evalueren van de gebruiksvriendelijkheid en aan wereldwijde praktijktests, zodat u onvoorwaardelijk kunt rekenen op de effectiviteit van onze software.

Investeringsbescherming

TIA Portal heeft zichzelf kunnen bewijzen door onze korte lijn met de klant en nauwe samenwerking met partners in het veld, zoals systeemintegratoren en ontwikkelaars van automatiseringssoftware. Ook de eisen van klanten zijn in het systeem verwerkt, waarbij rekening is gehouden met de perspectieven van diverse industrieën. Doordat u bestaande automatiseringsoplossingen van Siemens – inclusief hardware en projectgegevens – kunt hergebruiken, kunt u TIA Portal gebruiken voor de ontwikkeling van bewezen oplossingen, ongeacht uw expertiseniveau.


Schaalbaar en compatibel

Siemens heeft een compleet productaanbod voor alle automatiseringsapplicaties.Schaalbaarheid en voorwaartse compatibiliteit behoren tot de belangrijkste kenmerken van TIA Portal en zorgen voor harmonisatie van het technische ontwerpproces op elk productniveau. Upgrades zijn eenvoudig en op elk gewenst moment te maken, van compacte controllers met eenvoudige HMI-panelen tot en met SCADA-systemen op basis van pc’s. Zowel integratie als openheid worden tegelijkertijd ondersteund, waardoor uw bestaande projecten bij een upgrade eenvoudig meegenomen en in de volgende generatie producten geïntegreerd kunnen worden.

Toekomstgericht

We hebben bij de ontwikkeling van TIA Portal zo goed mogelijk rekening gehouden met toekomstbestendigheid, zodat alle toekomstige softwareontwikkelingen naadloos te integreren zullen zijn. Zoals altijd zorgen we voor de huidige bescherming van bestaande investeringen, maar ook voor bescherming van nieuwe investeringen in de toekomst.