Efficiënte tools voor direct succes

Op het gebied van automatiseringssystemen kunnen technische ontwerptaken zowel eenvoudig als zeer complex zijn. Het programmeren van krachtige algoritmen kan vaak tijdrovend zijn, maar herhaling van een algoritme moet eenvoudig en tijdbesparend zijn. De ideale technische ontwerpsoftware moet interoperabel zijn en de resultaten moeten herbruikbaar zijn om tijd te besparen en de hoogst mogelijke projectkwaliteit te waarborgen.

Maximale interoperabiliteit

Bij het ontwerpen van geïntegreerde automatiseringssystemen werken systeemontwerpers vrijwel altijd in meerdere editors tegelijk. Alle ontwerptools kunnen nu voor het eerst via één grafische interface worden geopend. Met TIA Portal hebben we een krachtige grafische ontwerpomgeving ontwikkeld die werkt als één softwareapplicatie met een gemeenschappelijke gebruikersinterface. Bij de configuratie van verschillende apparatuur kunnen gegevens door simpel knippen en plakken tussen editors worden overgedragen. Alle resulterende apparatuurverbindingen komen automatisch op de achtergrond tot stand. Dat maakt uw werk niet alleen eenvoudiger, u hoeft ook minder tijd te besteden aan het technische ontwerp van het regelsysteem, zodat u meer van uw waardevolle tijd kunt besteden aan de kernapplicatie.

Resultaten hergebruiken

Met TIA Portal kunt u verschillende onderdelen van ontwerpprojecten combineren tot bibliotheken die eenvoudig te hergebruiken zijn. Dat betekent dat configuraties van verschillende machines en installaties centraal kunnen worden opgeslagen op een server en in gestructureerde bibliotheken kunnen worden beheerd en gearchiveerd. Eerder ontworpen componenten, beproefde projectgegevens en in eerdere versies gemaakte projecten kunnen eenvoudig worden hergebruikt, waarbij eigenschappen en functies kunnen worden toegevoegd of verwijderd. De oorspronkelijke kwaliteit van het technische ontwerp dat van het eerste geteste programma wordt overgenomen, blijft voor alle toekomstige projecten gehandhaafd. TIA Portal zorgt ervoor dat dit snel en efficiënt verloopt, zodat u kostbare tijd bespaart.


Hoge prestaties met gedeelde diensten

De kracht van TIA Portal is dat alle automatiseringsapparatuur op dezelfde manier gebruikt en eenvoudig onderling verbonden kan worden. Gedeelde diensten (zoals het via één download sturen van gegevens naar alle systeemapparatuur), gemeenschappelijke kruisverwijzingen en krachtige online-functies worden in TIA Portal centraal beheerd en zijn vanuit elke editor eenvoudig te benaderen. Bij de selectie van objecten of het wisselen tussen editors versnellen ingebouwde filters uw normale taken, terwijl koppelingen en kruisverwijzingen het zoeken naar instructies of menu’s vergemakkelijken. De functie ‘Favorites’ helpt u om vaak gebruikte objecten en commando’s te vinden.

Verminderde complexiteit

Het gehele technische ontwerpproces in TIA Portal is objectgericht, wat betekent dat niet alleen programmablokken, maar ook de corresponderende signaalmodules efficiënt kunnen worden beheerd in gestructureerde bibliotheken. Al deze belangrijke geïntegreerde functies verminderen de complexiteit van projecten aanzienlijk doordat het technische ontwerpproces in alle fasen van de productie efficiënter verloopt.