SITRAIN™ Certificatie programma's

Relevante expertise is een essentiële voorwaarde die zelfzekere en effectieve acties mogelijk maakt. De innovatiecycli worden steeds korter. Dit gecombineerd met de druk van de markt maakt opleiding en training tot een absolute noodzaak.

Levenslang leren betaald zich bovendien terug, zowel op korte als op lange termijn met bvb.:

 • Lagere onderhoudskosten

 • Minimale uitval van de installatie

 • Flexibele aanpassing aan nieuwe situaties.

 • Hogere productiekwaliteit

 • Gemotiveerde en geëngageerde medewerkers e.d.

 

SITRAIN™ maakt het mogelijk om tegemoet te komen aan de vereisten van DIN en ISO9001  via certificatie van de gespecialiseerde kennis en skills van uw medewerkers.

De wereldwijd ondersteunde certificatieprogramma's van SITRAIN™  zijn 3 jaar geldig.
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar en heeft een uniek certificaatnummer.

 

Wij bieden volgende certificatieprogramma's aan:

1) Siemens Certified Service Technician


2) Siemens Certified S7 Programmer


3) Siemens Certified PCS7 Engineer

 

Wat zijn de voordelen van gestandaardiseerde en gecertificeerde expertise?

 • eenvoudige selectie van personeel en effectieve verdeling van taken

 • duidelijk zicht op de competenties van medewerkers

 • motiverende factor voor medewerkers om hun kennis op peil te houden en uit te breiden

 • up-to-date kennis door de 3 jaarlijkse test

 • gecertificeerde medewerkers getuigen van professionalisme naar uw stakeholders

 • standaardisering en referentiekader van het kennisniveau

 • stimulans om uw medewerkers naar een hoger  niveau te tillen

Haal het maximum uit uw medewerkers en geef meer gestalte aan het imago van uw bedrijf met de certificatieprogramma's van SITRAIN™.