Subsidies

Kmo-portefeuille

Wat is de kmo-portefeuille?
Kmo's kunnen subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching.

Wie kan gebruik maken van deze subsidie?
De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die voldoen aan enkele voorwaarden.

Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen? 
Een onderneming kan per kalenderjaar tot 40.000 euro subsidie krijgen via de kmo-portefeuille.

Wat komt in aanmerking? 
Opleiding, advies, technologieverkenning, advies internationaal ondernemen, strategisch advies en coaching kunnen in aanmerking komen.

Hoe werk ik met de kmo-portefeuille? 
Bent u nog geen gebruiker van de kmo-portefeuille? Dan moet u zich eerst registreren op onze website.

 

Siemens SITRAIN is door de Vlaamse overheid erkend als dienstverlener voor de pijler opleiding.
Het erkenningsnummer van Siemens SITRAIN is DV.O107551

Vormelek

Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een opleiding met het Vormelek-label volgt. Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming.
Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Vormelek: 02 476 16 76

Hoe de premie aanvragen?

Ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding