R&D – Achtergrond

Een product doorkruist tijdens zijn levenscyclus een aantal business processen, zoals:


  • Product Portfolio Management: de juiste product gamma’s bepalen om aan de vraag van de markt en aan de bedrijfsdoeleinden te beantwoorden

  • Ideegeneratie en Productontwerp: ideegeneratie en het aanvullen en selecteren van ideeën.

  • Management van Productvereisten:  dit is het vertrekpunt voor productontwikkeling

  • Productontwikkeling: ontwikkeling van formuleringen, testen in het labo en de productie volgens een stage gate proces

  • Collaboratieve Ontwikkeling: het managen van input in de ontwikkeling door deelnemers aan de productontwikkeling (intern en extern) en van wijzigingen aan het ontwerp.

  • Collaboratief Leveranciersmanagement: het managen van leveranciersprofielen en -selectie in functie van de beste service en meerwaarde.

  • Project Management: zorgt ervoor dat alle betrokkenen op dezelfde set taken werken in de richting van een gemeenschappelijke productgerelateerde doelstelling

  • Product Data Management: het managen van alle productinformatie en de wijzigingen eraan doorheen de product levenscyclus zorgt dat de juiste mensen de juiste info krijgen op het juiste moment.

Product Lifecycle Management is een concept dat deze bedrijfsprocessen verenigt. De uiteindelijke bedoeling is het realiseren van synergieën in de waardeketen van het product, gaande van de ideevorming en productplanning over productontwerp en ontwikkeling tot aan de diensten en de stopzetting.