Complexe gebouwen

Bij gebouwcomplexen werken wij als systeemintegrator voor onze klanten over de hele wereld.

Ons aanbod:
Stroomvoorziening, communicatie-, geluids- en videotechniek, speciale elektronica, beveiligingssystemen en zonnetechniek voor gebouwcomplexen zoals:

  • Ziekenhuizen, musea, pretparken, theaters, hotels, winkelcentra, handels- en congrescentra, gerechtsgebouwen en rekencentra

  • Ook GST-centrales voor Siemens Power Generation

Uw voordelen:

  • Als EPC (Engineering, Procurement and Construction)-ondernemer voor onze systemen staan wij ten dienste van onze klanten op de wereldmarkt

  • Met onze gekwalificeerde knowhow controleren wij de specificaties van de klant op hun technische haalbaarheid en juistheid, waarbij rekening wordt gehouden met de in het land in kwestie geldende normen

  • Uitgaande van onze gekwalificeerde basistechniek werken wij een geoptimaliseerd pakket uit overeenkomstig de specificaties van de klant

  • Wij verzekeren de perfecte werking van onze systemen dankzij een transparant projectmanagement en een projectuitvoering binnen de vooropgestelde termijnen, rekening houden met de vastgelegde interfaces volgens de Black Box-specificatie

  • Onze klanten kunnen dan ook rekenen op de ideale integratie en optimale compatibiliteit van hun systemen van één en dezelfde leverancier