Systematisch concurrentievermogen

De concurrentiepositie van uw installatie kan duurzaam worden verhoogd: door niet langer individuele componenten te vervangen, maar gebruik te maken van een uitgekiend, naadloos geïntegreerd totaalconcept. We kunnen u helpen bij de uitdagingen van vandaag en morgen – dankzij meer dan 100 jaar ervaring als partner van de papier- en pulpnijverheid en beproefde modulaire systemen en oplossingen van onze SIPAPER-portfolio.

Dit lokale aspect is bij Siemens in België de bron van toegevoegde waarde voor de eindklant, zij het maar door de intermediaire rol die kan worden gespeeld tussen de verschillende bedrijfsculturen in de Belux, Duitsland en Frankrijk. Het uitgebreide team van Siemens beschikt over 30 jaar ervaring en is in staat volledig autonoom projecten en deelprojecten door te voeren. Het aanbod omvat het totale projectbeheer: elektrotechnisch en energetisch, naast de automatisering, de montage, de opleiding / scholing en de service. Siemens in België het competentiecentrum voor de Benelux en het Verenigde Koninkrijk. De afdeling is in staat om tot en met de lastenboeken in de plaats van de klant uit te werken !