Waterresources – oneindig waardevol

Het leveren van drinkwater aan de bevolking en het behandelen van afvalwater zijn twee zeer belangrijke wereldwijde uitdagingen. Dagelijks moeten systeemplanners, ontwerpers en operatoren de globale stijging van het waterverbruik onder controle houden tegen een achtergrond van een groeiend watertekort en de verzilting van zoet water. Als industrie-experten voor watertoepassingen bieden we krachtige, innovatieve technische oplossingen aan om u daarbij te helpen.