VRI controle-units voor uitgebreide kruispunten

Controle-units in netwerkconfiguraties (synchronisatie)

VRI controle-units voor uitgebreide kruispunten

Voor meer uitgebreide en complexe kruispunten blijft ons huidig gamma van geavanceerde verkeersregelaars verkrijgbaar. De Vlaamse Overheid verkiest dit gamma al jaren. Het voldoet volledig aan alle normen en gunningscriteria.

Een voorbeeld: Het creëren van een groene golf: het komt het er op aan dat een serie verkeerslichten zo worden gesynchroniseerd dat het verkeer vlotter kan blijven doorrijden. Het heeft als voordelen dat het de automobilisten hun routekeuze beïnvloedt (minder sluikverkeer), de stress naar beneden haalt en hen aanmoedigt de reglementaire snelheid aan te houden. (Systematische wijzigingen in het verkeerspatroon worden opgepikt en geïmplementeerd in een verbeterde regeling van de verkeerslichten)

Opmerking : slecht afgestelde verkeerslichten maken dat voertuigen veelvuldig dienen te stoppen / op te trekken met als neveneffect dat de uitstoot van CO2 beduidend de hoogte in gaat (mogelijk zelfs het 4-voud is tov een optimale doorstroming!)