Detectoren

Inductieve lussen

 • Kenmerken: te integreren in het wegdek

 • Typische toepassing: detectie van allerlei verkeersinformatie die gebruikt wordt als inputsignaal naar de verkeersregelinstallatie (VRI), voor de optimalisatie van de verkeersdoorstroming.


Een lusdetector kan informatie uit inductielussen, geïntegreerd in het wegdek, verwerken tot informatie over de bezetting, rijbaanintensiteit, snelheid en voertuigcategorie.Vaak worden meerdere lussen achter elkaar geplaatst om de informatie te verfijnen. Afhankelijk van de vereisten genereert de lusdetector een contactoutput of een informatietelegram.

Zo is de detectie van één of een lange rij wachtende voertuigen voor een rood licht bijzonder nuttige informatie voor de verkeersregeling. De tijdsinstellingen van de verkeerslichten kunnen bijgestuurd worden op basis van deze info, zodat onnodige wachttijden vermeden worden. Ook de uitstoot van CO2 verlaagt hierdoor.

Radar detectoren

Radar detectoren

 • Kenmerken: gebaseerd op doppler-radartechnologie

 • Typische toepassing: dynamische regeling van kruispunten

Compacte radardetectoren worden aangewend om bewegende voertuigen te detecteren. Dat gebeurt in beide richtingen en op meerdere rijvakken. Deze detectoren hebben een aantal instelbare parameters om een optimale regeling te bekomen bij locatiespecifieke toepassingen.

De radardetectoren worden geïnstalleerd in de nabijheid van de verkeerslichten en of signalistieborden (typische hoogte is ongeveer 3m) en maken het mogelijk om bijvoorbeeld:

 • ‘strafrood’ te activeren : te snel rijdende voertuigen worden gedetecteerd, met als resultaat dat in de rijrichting van het voertuig het verkeerslicht op rood wordt gezet

 • de standaard tijdsinstellingen van de verkeerslichten bij te sturen: in de hoofdrichting blijft het signaal op groen zolang de detector geen voertuigen op de invalsweg waarneemt

 • snelheidsindicaties en of bepaalde boodschappen te activeren.


Radar detectoren

Optische detectoren

Optische detectoren

 • Kenmerken: gebaseerd op videotechnologie

 • Typische toepassing: detectie van voertuigen, meten van de verkeersintensiteit

Verschillende configuraties zijn mogelijk:

 • Camera-voertuigdetectie op korte afstand (typisch 0 tot 25 meter)

 • Camera-voertuigdetectie op grotere afstand (typisch 15 tot 75 meter)

Met dit type van detectoren is het mogelijk om simultaan meerdere rijvakken (bijvoorbeeld vier) in de gaten te houden en de desbetreffende verkeerslichten te regelen afhankelijk van de verkeersintensiteit.

Gecombineerde detectoren (TEU)

 • Kenmerken: gebaseerd op infraroodcamera’s, en (optioneel) op zonne-energie voor de voeding en gsm/GPRS voor de datacommunicatie (geen bekabeling betekent lage installatiekost).

 • Typische toepassing: detecteren tot 20 meter.