Studiediensten

Verkeerstelling

Verkeerstellingen kunnen gebeuren op vaste of op willekeurige plaatsen (via verplaatsbare telapparaten).

Met de gegevens van de verkeerstellingen kunt u:

  • De verkeersparameters bepalen

  • Informatie voor statistische doeleinden verzamelen

  • Online informatie verstrekken voor het dynamisch aansturen van de verkeerslichten op kruispunten, en zo de verkeersstromen begeleiden

  • De evolutie van het wegverkeer opvolgen


Opmaken seinplan

Op basis van de verkeersparameters (bijvoorbeeld uit verkeerstellingen) kunt u de aansturing van de verkeerslichten – het seinplan – heel precies instellen en waar nodig afstemmen en synchroniseren op die van de omliggende kruispunten. Zo kunt u een optimale verkeersdoorstroming realiseren.

Hieronder een grafische weergave van een kruispunt en seinplan :

Kruispunt:

Kruispunt

Seinplan:

Seinplan