Configuratie

Sicore camera

Sicore camera

Sicore is een nieuwe innovatieve geïntegreerde cameraoplossing die de voordelen van een compact design combineert met een eenvoudige installatie en uiterst gebruiksvriendelijke werking. Sicore staat voor een maximale rijwegdekking en de hoogste performantie wat betreft correcte nummerplaatherkenning.

Er zijn twee types Sicore camera’s: naast een éénlaanscamera die een rijstrook van 350 cm beslaat, bieden we ook de tweelaansuitvoering aan, die simultaan kentekens over een breedte van 700 cm kan herkennen in de beide rijrichtingen. Deze installatie is uiterst kostenefficiënt!

De gegevens van de passerende voertuigen worden opgeslagen in het ingebouwde buffergeheugen van de camera. Naargelang de instellingen worden de gegevens van alle voertuigen of alleen van specifieke wagens doorgestuurd naar de centrale server.

De Sicore camera – met zijn uiterst hoge accuraatheid van leesresultaten – maakt het mogelijk een waaier van traffic engineering en traffic controle applicaties te ondersteunen, waaronder:

 • nummerplaatherkenning (ANPR: automatic number plate recognition)

 • reistijdindicaties (journey & travel time measurement : JTTM)

 • toegangscontrole (access control)

 • trajectsnelheidsmeting (section speed control : SSC)

 • tolwegen (tolling)

 • beveiliging (security)


Backofficesysteem

De Sicore camera’s worden via Ethernet/LAN (of draadloos via GPRS) verbonden met de centrale backoffice-ANPR-server. De applicatiesoftware voor deze ANPR-backoffice kan al dan niet geïntegreerd worden in een bestaande server, afhankelijk van de grootte van de installatie.

De informatie van de verschillende camera’s, verbonden met de server, wordt opgeslagen en door de applicatie verder verwerkt voor bijvoorbeeld een reistijdtoepassing.

Via de ANPR-server / backofficewerkpost kan men de rapportering starten.

Per beeld wordt onder meer volgende informatie opgeslagen:

 • ID van de camera

 • Nummerplaat / beeld van het voertuig

 • Datum / tijdstempel

 • Rijvak (optioneel) / Rijrichting (optioneel).

Op basis van de opgeslagen informatie kunnen de gebruikers een resem zoekacties lanceren en/of een controle op basis van bijvoorbeeld black-lists / white-lists starten.

Enkele voorbeelden :

 • checken van voertuigen (nummerplaten) op basis van ingevoerde white-list / black-list

 • checken van voertuigen (nummerplaten) in een opgegeven zone binnen een bepaalde periode

 • controle van voertuigen met specifieke nummerplaatkenmerken (bijvoorbeeld met een bepaalde karaktercombinatie, al dan niet met xx ‘wild characters’)

Deze ANPR / back-officeserver kan op zijn beurt geïntegreerd worden in andere verkeersmanagementsystemen. In dat geval fungeert hij als een geavanceerde interface naar deze systemen.