Parkeerautomaten

Parkeerautomaten
Verschillende types van betaalautomaten (optioneel zonnepaneel voor de voeding)

Een parkeerautomaat is een “verkoop” automaat die op straat of in een parkeergarage staat opgesteld en welke toelaat om regulier te parkeren op de openbare weg.

Verschillende tarieven kunnen worden toegepast bv voor buurtbewoners, gehandicapten, afhankelijk van de duurtijd, tijdens kantooruren, gedurende weekend en feestdagen, ....

In het algemeen geeft een parkeerautomaat een ticket dat zichtbaar onder de voorruit moet worden geplaatst. Dit is meestal van toepassing bij het parkeren in de straat of op pleinen. Bij parkeergarages geven de automaten na betaling een uitrijkaart om de slagboom bij de uitgang te openen.

Nieuwe Siemens automaten :
Door innovatieve technologieën, maakt Siemens zelfs alledaagse zaken zoals betaald parkeren veel eenvoudiger. Deze automaten zijn uitermate gebruiksvriendelijk zowel voor de gebruikers als voor de exploitant.

De nieuwste Siemens SITRAFFIC SITY en SITRAFFIC PRISMA automaten maken het mogelijk met en/of zonder ‘cash’ te betalen bv dms SMS, bankkaart, proton, speciale gebruikers-kaarten,....

De SITRAFFIC SITY is ‘self-monitoring’ en rapporteert alle operationele condities (zoals bijv. een volle cash-box) via GSM aan de centrale. Extra voorzieningen maken dat het geld veilig is opgeborgen.

Diensten :
Siemens verzorgt de nodige ondersteuning naar de betrokken partijen zoals stad/gemeente, parkinguitbater, installatie en beheersdiensten teneinde een vlotte indienstname en werking te verzekeren