Siemens Mobility België : Wie zijn we ?

Het ‘mobility-team’ van Siemens België bestaat uit bijna 200 collega’s die exclusief werken voor mobiliteitsprojecten in België.  Onze activiteiten concentreren zich op het optimaliseren van spoor- en wegverkeer.

Met betrekking tot het spoorverkeer bieden wij seininrichting, elektrificatie van spoorinfrastructuur en rollend materiaal aan.

Meer bepaald is Siemens België voor seininrichting actief in de domeinen ETCS (European Train Control System), reiswegbeveiliging en verkeersgeleiding, en dit zowel voor het Belgische spoornetwerk als voor stedelijke tramnetwerken.

De Business Unit Rail Electrification garandeert de veilige elektrische toevoer naar het rollend materiaal voor het nationale spoornetwerk alsook voor diverse tram- en metronetwerken.

Het rollend materiaal van Siemens wordt in België vertegenwoordigd door 305 Desiro treinstellen en 120 elektrische multisysteem-locomotieven ingezet door NMBS. Een 170-tal HLD77 locomotieven zorgen voor goederentransport en rangeertaken in de Belgische havengebieden. In Antwerpen en Gent wordt het tramverkeer gekleurd door de Hermelijntrams.

Tegelijk is de divisie Mobility ook zeer aanwezig op het Belgische wegverkeer door het inzetten van intelligente verkeersystemen (ITS). In Brussel en Gent zorgt de verkeerscomputer onder meer voor een vlotte doorstroming van het wegverkeer.  Siemens verkeerscontrollers sturen verkeerslichten in alle regio’s van het land. Op de markt van elektrische bussen is Siemens aanbieder van laadinfrastructuur.

De diverse projectactiviteiten van de divisie Mobility worden ondersteund door onderhoudscontracten.  Voor de realisatie van de toegewezen projecten wordt samengewerkt met een aantal lokale bedrijven.

Siemens zet de trend in digitalisering om het spoor- en wegverkeer veiliger, vlugger en gebruiksvriendelijker te maken. Met deze tendens geeft Siemens invulling aan haar bedrijfsclaim “Ingenuity for Life”.