Spoorelektrificering

Wij zijn uw partner voor op maat gemaakte elektrificeringsoplossingen voor het massavervoer. We implementeren oplossingen op basis van beproefde productoplossingen, waarbij wij de norm zijn. Uw voordeel: efficiënte en betrouwbare systemen voor tractievoeding en contactlijnen.

DC-tractievoeding - Tractieonderstations

DC-tractievoeding

Het staat buiten kijf dat we een belangrijke speler zijn op het vlak van stroomvoorziening voor spoorwegen. We verenigen in één enkele onderneming alle vereiste competenties voor de studie, de productie, de installatie, de indienststelling en de dienst na verkoop van alle materiaal en apparatuur voor de volledige uitrusting van tractieonderstations.  We denken hierbij meer specifiek aan driefasige schakelborden van 12kV tot 400kV, transformator-gelijkrichtergroepen, gelijkstroomschakelborden van 750Vdc tot 3.000Vdc, evenals aan volledige bedienings-/sturingssystemen en dispatchings.

Deze uitrustingen worden ingezet in de netten van Infrabel, MIVB, De Lijn en TEC.


AC-tractievoeding - Bovenleidingen

AC-tractievoeding

We ontwikkelen en verkopen tal van componenten voor de constructie van bovenleidingen: scheidingsschakelaars, sectie-isolatoren, spantoestellen, steunisolatoren, rijdraadklemmen, bliksemafleiders, zwenkarmen en toebehoren.

Een groot aantal van deze componenten wordt regelmatig gebruikt door De Lijn, MIVB en TEC.

We beschikken eveneens over een modern en performant studiebureau dat een gebruiksklaar concept voor een nieuwe lijn kan uitwerken en beheren, vanaf het voorontwerp tot de indienststelling.