Stef Canters

"Als trainee word je aangemoedigd om voorbij de grenzen van je opleiding te werken"

Paspoort Stef Canters


Multi-inzetbaar in een breed portfolio

Ik ben in september begonnen aan een anderhalf jaar durend graduate-programma bij de Industry-sector van Siemens. De bedoeling van zo’n traineeship voor net afgestudeerden is dat ik aan het einde van de rit multi-inzetbaar zal zijn, omdat ik bij verschillende aspecten van de sector zal meegedraaid hebben. Op dit moment werk ik met de collega’s van Industry Instrumentation, de volgende 2 stops zijn eerst  Customer Service en KAP, en daarna Industry Automation.

Ik kende Siemens al tijdens mijn studies als ingenieur als een bedrijf met een uitgebreid portfolio. Binnen mijn studieterrein is het bedrijf een van de grootste – zo niet de grootste – referentie. Pas toen ik hier in september toekwam, besefte ik hóe groot precies. Ik voelde al snel aan dat Siemens echt overàl aanwezig is en er ook niet voor terugschrikt om minder vertrouwd en complex terrein te betreden. Als trainee word je in diezelfde spirit aangemoedigd om voorbij de grenzen van je opleiding te werken.


Meten is weten

De lijfspreuk bij Instrumentation is ‘Meten is weten’. We doen er aan procescontrole, zoals het meten van druk, temperatuur, level, volume- en massadebiet en weegtoepassingen, maar ook bijvoorbeeld gasanalyse en -chromatografie. Elk proces in een productieomgeving wordt tenslotte aangestuurd door de gemeten processparameters.. Mijn opleiding sluit naadloos aan bij dit technische aspect, maar ik werd daarnaast ook al ingezet bij de Sales-afdeling, waar ik onder andere geïntroduceerd werd tot omgang met onze klanten en tools voor offerteopmaak. Ik kan nu ook    samenwerken  met de Marketing- en Managementafdelingen om evenementen voor klanten van Industry op poten te zetten.


Unieke vaardigheden

Met dit type traineeship word je een ingenieur met een ontwikkeld inzicht in de globale Industry-sector en in Siemens’ Industry-sector. Je kan bijgevolg overwogen beslissingen nemen binnen een deel van de sector, zoals Instrumentation, omdat je het grotere geheel in je achterhoofd hebt. Terzelfder tijd bouw je razendsnel een netwerk uit van collega’s. zoals ik al vermeldde, leer je daarnaast ook snel bij hoe je op een persoonlijke, menselijke manier omgaat met je klant. Zo’n vaardigheden verwerf je niet in een schoolopleiding, maar maken wel deel uit van de doorsnee werkdag bij Siemens. Je voelt dat het bedrijf echt investeert in net afgestudeerden en daar wint iedereen bij: een klant, een collega, en niet in het minst jij zelf.