Ons engagement voor Diversiteit

Voor Siemens betekent diversiteit een grote rijkdom.

 • Wij zijn actief in landen met verschillende sociale structuren, waarvan sommige erg homogeen en anderen heel divers zijn.
  Ongeacht deze verscheidenheid promoten we diversiteit in al onze vestigingen wereldwijd. De culturele verschillen van medewerkers met verschillende achtergronden en nationaliteiten betekenen een verrijking voor onze organisatie in haar totaliteit,

 • In landen of metropolen waar verschillende rassen, culturen, godsdiensten en etnische groepen samenleven, werven wij individuen aan die diversiteit in al haar dimensies belichamen. Wij motiveren hen door gelijkwaardige kansen op vlak van persoonlijke en professionele ontwikkeling te garanderen.

  Voor groepen binnen de samenleving die geen gelijkwaardige toegang tot onderwijs en opleiding hebben, ondersteunen wij actief initiatieven en partnerschappen zodat ze hun aanwezige talenten en mogelijkheden kunnen benutten en ontwikkelen.

 • Binnen onze onderneming identificeren wij bijzonder getalenteerde medewerkers, van welke afkomst ook, en trekken we dergelijke mensen ook van buitenaf aan.

 • Wij handhaven en verbeteren de inzetbaarheid van onze medewerkers door opleiding en voortdurende bijscholing aan te bieden. Dit geldt voor alle medewerkers ongeacht hun achtergrond.

 • Wij streven er daarnaast naar vrouwen op alle niveaus, inclusief het topmanagement, te integreren.

 • Wij bieden een open, niet seksistische werkomgeving. Wij moedigen mensen aan bewust te zijn van en open te staan voor diversiteit. De organisatie zal ontvankelijk zijn voor de uiteenlopende verwachtingen van de medewerkers, met oog voor evenwicht tussen ontspanning en werk.

 • Wij verwerpen alle vormen van discriminatie of pesterijen. Een mogelijke discriminatie van individuen of groepen in de samenleving mag niet voortleven in onze organisatie.

 • Wij promoten het tewerkstellen van mensen met een handicap, waarbij we hen helpen hun werk uit te voeren en hun mogelijkheden te ontwikkelen. Wij integreren hen in alledaagse werkprocessen en teams.

 • Het is voor ons ook erg belangrijk dat deze principes tevens weerklank vinden in onze omgang met klanten, leveranciers, aannemers, aandeelhouders en andere belanghebbenden.