Ons aanwervingbeleid

Als toonaangevende globale speler met een operationele aanwezigheid  in meer dan 190 landen, wierven we tot nu toe hoofdzakelijk aan vanuit een nationaal perspectief. De reorganisatie van Siemens in geografische Clusters, nu drie jaar geleden, heeft ertoe geleid dat landen uit dezelfde regio samenwerken om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor gedeelde problemen. Ondersteund door mondiale HR-tools, zag een geharmoniseerd proces voor personeelsbeheer het licht. Hierin staan de opvolging van doelstellingen, de erkenning van prestaties en de ontwikkeling van talenten centraal .

In de lijn van deze positieve veranderingen, zowel voor onze operationele activiteiten als voor onze medewerkers, wil Siemens uitgroeien tot een globale werkgever. Hierbij gaat het om de identificatie van talent overal ter wereld, ten voordele van de volledige Siemens groep en niet enkel voor het land waarin de kandidaten werden opgeleid of gelokaliseerd zijn.

Om deze doelstelling te bereiken, heeft Siemens een wereldwijd aanwervingplatform ontwikkeld dat vandaag operationeel is. Daarbij horen ook internationale aanwervingscriteria die gelden voor de wereldwijde Siemens groep. De wens te evolueren in een internationale context, de beheersing van 2 tot 3 talen waaronder Engels, professionele ervaring in het buitenland (met inbegrip van stages), openheid voor geografische en functionele mobiliteit, sterke vaardigheden voor het werken in projectteams... zijn maar enkele van de criteria die systematisch worden beoordeeld bij de aanwerving, vooral voor kaderfuncties. Net zoals de technische vaardigheden en de persoonlijkheid van de kandidaten, zijn deze elementen voortaan ook van doorslaggevend belang tijdens het aanwervingsproces. Met deze bagage kunnen onze medewerkers zich in optimale omstandigheden binnen de wereldwijde Siemens-organisatie ontwikkelen.