Werken bij Siemens in België

Als wereldwijde speler, actief in uiteenlopende activiteitsdomeinen, bieden we onze 2.286 medewerkers een breed gamma aan carrièremogelijkheden.

Onze medewerkers geven de wereld van morgen vorm. Hun knowhow en hun motivatie behoren tot de belangrijkste krachten achter ons langetermijnsucces. Daarom handelen we in lijn met internationale standaarden, streven we ernaar jobs te beschermen in economisch moeilijke periodes en investeren we in de blijvende opleiding van onze medewerkers.

Levenslang leren is noodzakelijk in een geglobaliseerde wereld. Daarom ontwikkelt Siemens uitdagende trainings- en opleidingsprogramma’s, gefocust op strategische kennis en vaardig-heden. We zorgen ervoor dat de expertise die is opgebouwd in sleutelposities wordt doorgegeven. We voorzien ook in tools waarmee medewerkers zich op hun eigen tempo en volgens eigen interesse kunnen bijscholen. 

Nieuw sinds 2010: het Siemens Leadership Framework
Als globaal geïntegreerd technologiebedrijf willen we niet alleen getalenteerde mensen aantrekken; we willen ook een omgeving creëren waarin ze hun talenten kunnen gebruiken en ontplooien. Het nieuwe Siemens Leadership Framework biedt uniforme criteria om medewerkerscapaciteiten en –mogelijkheden af te zetten tegen de noden die vereist zijn voor openstaande jobs. Bekwame en tevreden medewerkers maken immers het verschil tussen een goed en een uitmuntend bedrijf. Daarom is het cruciaal voor elke job de juiste persoon te vinden. Of beter nog: dat iedere medewerker van Siemens een functie vervult die hem of haar werkelijk op het lijf is geschreven.

Die ambitie willen we waarmaken via gemeenschappelijke en transparante beoordelingen van zowel de vereiste competenties per functie, als van de competenties van elke medewerker. Als we die twee kunnen matchen – en de juiste medewerker op de juiste functie kunnen plaatsen – dan realiseren we echte win-winsituaties. Precies daartoe werd het Siemens Leadership Framework ontwikkeld.

Het thema voor de toekomst? Samenwerking!
De Raad van Bestuur van Siemens riep – op internationaal niveau – ‘samenwerking’ uit tot het thema van boekjaar 2011. Zowel over de grenzen van entiteiten als landen heen zullen we best practices delen, verder bouwen op de ideeën van anderen, samen strategische projecten aanpakken. Connectiviteit en collaboratie: op basis daarvan willen we komen tot meer, snellere en klantgerichte innovatie. Bij Siemens België bieden we ter voorbereiding alvast een ruimer pakket aan Engelse vervolmaking aan…