Onze selectiecriteria

De zoektocht naar talent...

We zijn in de eerste plaats op zoek naar specifieke vaardigheden en persoonlijkheden. We stellen in het bijzonder kandidaten op prijs die, naast het beschikken over een gepaste opleiding en reeds verworven technische vaardigen, ook blijk geven van nieuwsgierigheid, pragmatisme en openheid van geest. Een openheid om internationaal samen te werken met collega’s uit verschillende landen en culturen. Vaardigheden zoals het kunnen werken in projectteams, klantgerichtheid, zin voor initiatief, ondernemerschap, en luistervaardigheid dragen wij ook hoog in het vaandel.

Ons selectieproces bestaat uit verscheidene gesprekken, zowel met een HR-medewerker als met de operationele verantwoordelijken. Intelligentie- en persoonlijkheidstesten kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Voor sommige functies kan de Assessment Center methode worden gebruikt. Voor nagenoeg alle  functies in België is tweetaligheid (NL/FR) een ‘must have’ criterium. Daarnaast is, zeker voor kaderfuncties, kennis van het Engels een noodzaak.