Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Simocode pro S - Een budgetvriendelijk systeem met alle essentiële functies voor de instap in het motormanagement

For the business and trade press
Nürnberg, 28.01.2014

  • Motormanagementsysteem

  • Bescherm-, stuur- en bewakingsfuncties tegen een aantrekkelijke prijs

  • Multifunctionele module voor bijkomende ingangen, uitgangen en functies

  • Simocode ES-software: intuïtieve configuratie en grafische parametrering in TIA Portal

Siemens breidt zijn Simocode pro-systeem voor motormanagement uit met een nieuwe apparaatreeks. Simocode pro S biedt vaak gevraagde beveiligings-, stuur- en bewakingsfuncties in één basistoestel en één optionele, multifunctionele module aan tegen een aantrekkelijke prijs. Het 22,5 millimeter brede, slanke basisapparaat omvat niet alleen stuurfuncties voor directe en omkeerstarters, maar ook functies voor thermistor- en overbelastingsbeveiliging. Het apparaat wordt geleverd met vier digitale ingangen en twee relaisuitgangen. Bovendien bewaakt Simocode pro S stroomlimieten, werkingsgegevens of installatiestilstanden.

Het systeem communiceert met hogergeplaatste sturingen via de geïntegreerde communicatie-interface voor Profibus. De overeenkomstige multifunctionele module, ook in compact ontwerp, voegt vier extra digitale ingangen, voor 24 V of zelfs 110-240 V verbindingen, alsook twee relaisuitgangen toe aan het basisapparaat. Ze beschikt verder over stuurfuncties zoals soft- of ster-driehoek-start van motoren en laat de aansluiting toe van een verschilstroomtransformator voor de meting van aardlekstromen en een temperatuursensor.

Simocode pro S is ontworpen voor laagspanningsmotoren met constante snelheden en geeft de gebruiker informatie over de toestand van de motor en het proces met veel meer details dan bij klassieke bewakings- en beschermingsinrichtingen. Daardoor kunnen storingen worden vermeden en kunnen werkingsfouten sneller worden gedetecteerd. Het voordeel: dure stilstanden van de installatie kunnen worden vermeden en onderhoudswerk kan vooraf worden gepland. Met zijn nieuwe Simocode pro S-apparaatreeks richt Siemens zich op machine- en installatiebouwers in procesnijverheden zoals watertoevoer en -zuivering, cement of mijnbouw.

Met Simocode ES V12 biedt Siemens voor het eerst een toepassing binnen TIA Portal aan voor de engineering van zijn Simocode pro-motormanagementsysteem. In TIA Portal maakt de nieuwe software gebruiksvriendelijke en intuïtieve configuratie en grafische parametrering mogelijk door drag en drop op basis van Continuous Function Chart (CFC). De gebruiker kan sjablonen creëren voor de parametrering en ze opslaan in een bibliotheek, zodat ze snel opnieuw kunnen worden gebruikt. De toepassing stelt ook duidelijke documentatie beschikbaar over alle ingestelde parameters. De grafische weergave toont alle signaaltoestanden en bewakingsgegevens duidelijk tijdens de werking.

Simocode pro S

Dit persbericht en een persfoto is beschikbaar op www.siemens.com/press/pi/IIA2013103428e

Voor meer informatie over Simocode pro kunt u terecht op www.siemens.com/simocode