Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Betere leeromgeving en lagere energiekosten dankzij Siemens

Siemens demonstreert Synco IC op Edubuild 2015 en looft gratis energie-audit uit

Siemens tekent deze maand weer present op Edubuild, de tweejaarlijkse vakbeurs voor bouw- en innovatieprojecten, inrichting en onderhoud van het onderwijspatrimonium. Op 15 en 16 oktober demonstreert Siemens Building Technologies in Flanders Expo Gent hoe zijn technologie Synco in the Cloud scholen kan helpen energie- en onderhoudskosten te drukken en een optimale leeromgeving te creëren.

Om optimaal te kunnen investeren in het educatieve aspect gaan onderwijsinstellingen steeds op zoek naar nieuwe oplossingen die energie- of andere operationele kosten van de schoolinfrastructuur kunnen verlagen. Besparingen op verwarming en ventilatie vormen hier belangrijke agendapunten en de vraag naar een kostenefficiënte HVAC-regeling is dan bijzonder ook groot.

Energiebesparingspotentiëel
Meestal worden er in een bepaalde regio één of twee technici aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en energiebeheer van tien tot dertig scholen. Dit maakt dat verregaand onderhoud van de installaties met een nauwgezette opvolging per locatie vaak een hele uitdaging wordt. Om tijdrovende verplaatsingen en kosten te vermijden, verkiest het technisch personeel vaak om de tijdsprogramma’s niet permanent aan te passen en de verwarming of ventilatie wat langer in comfortmodus te laten werken. Zo worden enigszins defecten vermeden maar tegelijk daalt ook de kans op optimale werk- en leeromstandigheden in scholen en klaslokalen.

De mogelijkheid om de HVAC-instellingen van op afstand aan te passen,  kan dan ook een aanzienlijk energiebesparingspotentieel opleveren. De afstandsregeling van installaties is met andere woorden kritiek voor het realiseren van energiebesparingen terwijl de garantie blijft bestaan dat de beste leersomstandigheden per locatie toch behouden blijven.

Decentrale regeling via de cloud
Om aan deze eis te voldoen en een eenvoudige en efficiënte afstandstoegang te realiseren, biedt Siemens Synco IC aan. Synco in the Cloud is een cloudgebaseerd systeem voor afstandsbewaking en -monitoring van installaties. Het systeem maakt decentrale regeling en afstandstoegang mogelijk voor meerdere sites met geïnstalleerde Synco- of Sigmagyr-regelaars en met andere toestellen met KNX-communicatie. Er is geen installatie van speciale software vereist en gebruikers kunnen met de cloud verbinden via een standaard webbrowser via een PC, tablet of smartphone. Samen met de regelaar Synco 700 en webserver OZW is het dé manier om vanuit één gecentraliseerd punt het verwarmings- en ventilatiesysteem van verschillende scholensites op afstand te bedienen en zo een optimale leeromgeving te garanderen in elk van de scholen gekoppeld aan het systeem.

Gratis energie-audit
Experten van Siemens Building Technologies gaan tijdens Edubuild dieper in op de verschillende toepassingsmogelijkheden van Synco in the Cloud met de nodige expertise en professioneel advies. Bovendien kunnen scholen kans maken op een gratis energie-audit van hun infrastructuur aangeboden door Siemens. Geïnteresseerden zijn welkom op 15 en 16 oktober op stand 8821 van Siemens Building Technologies in Flanders Expo Gent.

Siemens is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 165 jaar symbool voor uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en internationale aanwezigheid. Het bedrijf is actief in meer dan 200 landen, met een focus op domeinen zoals elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van 's werelds grootste producenten van energie-efficiënte en ecologische technologieën, is Siemens de nr. 1 voor de bouw van offshore windturbines, een toonaangevende leverancier van gas- en stoomturbines voor STEG-centrales, evenals van oplossingen voor elektriciteitstransmissie, en een pionier inzake infrastructuuroplossingen en automatiseringsystemen en software voor de industrie. Hiernaast is het bedrijf ook toonaangevend op het vlak van medische beeldvorming – MRI- (magnetische resonantie) en CT-scannersystemen –, laboratoriumdiagnostiek en medische IT.

In de loop van boekjaar 2014 (afgesloten op 30 september 2014) werd uit voortgezette activiteiten een omzet van € 71,9 miljard genoteerd en een nettowinst van € 5,5 miljard gerealiseerd. Eind september 2014 had Siemens, op basis van de voortgezette activiteiten, wereldwijd zo’n 343.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op www.siemens.com

14-10-2015