Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

ORES kiest voor MindSphere van Siemens voor duurzaam E-Cloud-project in Doornik

Siemens draagt met open IoT-platform bij aan uitbalancering van energiemarkt

De Waalse energieverdeler ORES doet een beroep op het open IoT-platform MindSphere van Siemens voor haar E-Cloud-project in de economische zone ZAE in Doornik. Met behulp van Mindsphere zal ORES data van de lokale elektriciteitsbehoeften en productiestromen van hernieuwbare energie in realtime kunnen verzamelen en verwerken. Het aan de netwerkklanten ter beschikking gestelde dashboard wordt ook aangevuld met een forecasting-module zodat de lokale bedrijven beter kunnen inspelen op het weer en de inconstante energieproductie. Samen met ORES, en gebruikmakend van het MindSphere platform, draagt Siemens bij aan een betere uitbalancering van het energienetwerk in Wallonië.

In de context van de ecologische transitie wordt collectieve zelfconsumptie een belangrijke ontwikkeling op de energiemarkt. Het concept is gebaseerd op de mogelijkheid om in een bepaalde zone een gebruikersgemeenschap te voorzien van duurzame energie. In dit kader werkt de Waalse energieverdeler ORES sinds 2016 aan ‘E-Cloud’, een innovatief testproject in de bedrijfszone van Doornik Ouest (ZAE). Enerzijds is de opzet van ‘E-Cloud’ om de productiestromen van wind- en zonne-energie af te stemmen op de elektriciteitsbehoeften om zo de collectieve consumptie van de lokale bedrijven te optimaliseren. Anderzijds wil ORES bedrijven aanmoedigen om zo veel en zo vaak mogelijk te kiezen voor lokale natuurlijke energiebronnen.

Realtime overzicht
Om de elektriciteitsbehoeften en de ‘groene’ productiestromen in de zone in kaart te brengen en te beheren, deed ORES een beroep op Siemens en zijn cloudoplossing MindSphere. Als open Internet of Things-platform laat MindSphere toe om externe apps te linken en data van energieproductiesystemen in de cloud te verzamelen zodat die beschikbaar is voor verdere verwerking of consultatie.

De integratie van de algoritmes binnen Mindsphere werd opgemaakt in samenwerking met de Universiteit van Mons. Met behulp van een dashboard kunnen ORES en de lokale bedrijven vanop verschillende punten in realtime data over de lokale energieconsumptie en -productie raadplegen en afstellen.

Weersvoorspellingen
Als cloudoplossing groeit het platform mee met de noden van de bedrijfszone. In tegenstelling tot klassieke energieproductie, is de productie van hernieuwbare energie niet constant omdat ze onderhevig is aan de wisselende weersomstandigheden. Siemens doet een beroep op technologie en haar competentie en ervaring om deze uitdaging het hoofd te bieden.

In een volgende fase wordt daarom aan het platform een forecasting-module toegevoegd zodat de lokale bedrijven kunnen inspelen op de veranderende weersomstandigheden. Dankzij deze forecasting-module, die gebruikmaakt van AI-algoritmes, zullen de ondernemingen van de bedrijfszone preciezer kunnen nagaan hoeveel elektriciteit de fotovoltaïsche zonnepanelen of windmolens de volgende dag zullen genereren.
Op basis daarvan kunnen ze hun energieconsumptieprogramma dan zo goed mogelijk aanpassen om maximaal gebruik te maken van deze groene, lokale productie - wat hun eindafrekening bovendien positief beïnvloedt.

Environments that care
Dankzij de oplossingen van Siemens is ORES weer een stap dichter bij een beter evenwicht van het energienetwerk in Wallonië en het afstemmen van de energieproductie op de consumptie. “De toekomst is uitdagend in deze wereld, maar oplossingen gebaseerd op intelligente data-analyse en cloudtoepassingen zullen de weg tonen naar sluitende oplossingen in een sterk veranderende wereld. Met onze technologie en het open IoT-platform MindSphere wil Siemens zo veel mogelijk bijdragen aan de uitbalancering van de energiemarkt en het creëren van ‘environments that care’. We werken mee aan de ontwikkeling van duurzame omgevingen waar ook volgende generaties nog de vruchten van zullen kunnen plukken”, zegt Frederic Van Cauteren, Sales Direct Product & System Sales van Siemens Smart Infrastructure.

 

Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur voor vandaag en voor de toekomst. SI focust op de urgente uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een uitgebreid End-to-End portfolio uit één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf de energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn, en onze gemeenschappen om vooruitgang te boeken en duurzame ontwikkeling te omarmen en draagt zo bij tot de vrijwaring van onze planeet. SI creëert zorgzame omgevingen. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn internationale hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd zo’n 71.000 medewerkers in dienst.

Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen van elektriciteitsopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, en automatisering en digitalisering in de proces- en productie-industrieën. Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten en milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2018, afgesloten op 30 september 2018, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,1 miljard. Eind september 2018 had het bedrijf wereldwijd zo’n 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.

3-7-2019