Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens voltooit bedrijfsreorganisatie

  • Siemens goed op weg om doelen voor boekjaar 2015 te bereiken in een steeds moeilijker bedrijfsklimaat

  • Overeenkomst met werknemersvertegenwoordigers in Duitsland over maatregelen voor duurzame reductie van algemene kostenbasis (overhead) met € 1 miljard tegen 2016

  • Divisie Power and Gas op zoek naar duurzame verbetering van winstgevendheid in een consoliderende omgeving

  • Start van herstructurering van onderpresterende bedrijfsactiviteiten

  • Structurele bedrijfsreorganisatie grotendeels voltooid

  • Focus op groei, innovatie en permanente verbetering van winstgevendheid

Een jaar na de voorstelling van het Vision 2020-programma is Siemens goed gevorderd met de implementatie van het concept voor de strategische bedrijfsheroriëntering. Zoals aangekondigd, heeft Siemens zijn Raad van Toezicht en het betreffende werknemersvertegenwoordigingscomité geïnformeerd over de volgende geplande stappen om de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren. Deze stappen omvatten maatregelen voor de verbetering van de winstgevendheid van de energieopwekkingsactiviteiten van de divisie Power and Gas, evenals een totaalpakket van bijkomende maatregelen voor de herstructurering van bedrijfsactiviteiten met chronisch lage winstniveaus. “Met de start van deze maatregelen bevindt de structurele bedrijfsreorganisatie zich in de laatste rechte lijn”, aldus Joe Kaeser, President en CEO van Siemens AG.

De reorganisatie zal een impact hebben op een bijkomende 4.500 arbeidsplaatsen wereldwijd, waaronder een momenteel verwacht verlies van 2.200 banen in Duitsland. In februari 2015 kondigde Siemens een wereldwijde personeelsreductie van ongeveer 7.800 arbeidsplaatsen aan ‒ waaronder zo'n 3.300 banen in Duitsland ‒ als deel van het programma voor de stroomlijning van de administratieve functies. Na besprekingen met de werknemersvertegenwoordigers werd het aantal getroffen arbeidsplaatsen in Duitsland teruggebracht op ongeveer 2.900.

Voor de divisie Power and Gas is Siemens onder andere van plan de verkoopactiviteiten te bundelen, bijkomende investeringen in onderzoek en ontwikkeling te realiseren voor zo'n € 100 miljoen, de portfoliostructuur te optimaliseren en de kostenpositie te verbeteren.

Deze maatregelen worden genomen als antwoord op het aanhoudende moeilijke bedrijfsklimaat in de wereldwijde energieopwekkingmarkt. De divisie Power and Gas heeft onder andere af te rekenen met wijzigingen in wet- en regelgeving, grootschalige prijserosie, agressieve concurrentie en regionale overcapaciteit.

Het bedrijf heeft ook verdere plannen aangekondigd voor de herstructurering van de bedrijfsactiviteiten met lage winstmarges. Naast de reeds genomen maatregelen, werden de voorbije maanden ook enkele duidelijke doelen en bedrijfsprogramma's overeengekomen met de managers die sinds 1 oktober 2014 verantwoordelijk zijn voor deze bedrijfsactiviteiten; deze zullen nauwgezet geïmplementeerd worden tegen het eind van boekjaar 2017. Siemens zal zich erop toeleggen deze bedrijfsactiviteiten, hoofdzakelijk op basis van eigen inspanningen, weer op het spoor van duurzame winstgevendheid te zetten.

De implementatie van de strategische heroriëntering, zoals geschetst in Vision 2020, ging van start bij het begin van het huidige boekjaar op 1 oktober 2014. De hoofddoelen van het Vision-programma zijn de oriëntering van het bedrijf naar de groeidomeinen van elektrificatie, automatisering en digitalisering, een toegenomen focus op het Siemens-portfolio, en de uitvoering van specifieke, duurzame maatregelen voor de verhoging van de operationele bedrijfsefficiëntie.

Siemens AG (Berlijn en München) is een technologische wereldspeler die reeds meer dan 165 garant staat voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale benadering. De onderneming is actief in meer dan 200 landen met een sterke focus op de domeinen elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van 's werelds grootste producenten van energie-efficiënte en milieuvriendelijke technologieën is Siemens de nr. 1 in de bouw van offshore windturbines, een toonaangevende leverancier van STEG-krachtcentrales, een belangrijke leverancier van elektriciteitstransportoplossingen en een pionier op het vlak van infrastructuuroplossingen en automatisering-, aandrijving- en softwareoplossingen voor de industrie. Hiernaast is Siemens ook een toonaangevende leverancier van uitrustingen voor medische beeldvorming – zoals CT- (computertomografie) en MRI-systemen (magnetische resonantie)  – evenals op het vlak van laboratoriumdiagnostiek en klinische IT. In boekjaar 2014, afgesloten op 30 september 2014, genereerde Siemens uit voortgezette activiteiten een omzet van € 71,9 miljard en een nettowinst van € 5,5 miljard. Eind september 2014 had het bedrijf wereldwijd zo’n 357.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.