Siemens België

Site Search

Menuclose
Related
Info
close
Persberichten

Persberichten

Siemens sluit boekjaar 2013 af met solide vierde kwartaal

For the trade/business and financial press
Berlijn, 07.11.2013

Joe Kaeser heeft vandaag de jaarlijkse resultaten van afgelopen boekjaar voorgesteld tijdens een persconferentie in Berlijn.

  • Duidelijke stijging in binnenkomende orders, lichte terugval in omzet 

  • Winst uit voortgezette activiteiten bedraagt € 4,2 miljard

  • Winst omvat € 1,3 miljard aan lasten in het kader van Siemens 2014 (voor belasting)

  • Stijging van ten minste 15 procent in de gewone winst per aandeel (nettowinst) verwacht voor boekjaar 2014

Siemens AG realiseerde, dankzij een solide vierde kwartaal, zijn eerder bijgestelde doelstellingen voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2013. De winst uit voortgezette activiteiten bedroeg € 4,2 miljard, ten opzichte van € 4,6 miljard vorig jaar. De winst voor alle sectoren samen omvatte € 1,3 miljard (voor belasting) gerelateerd aan het efficiëntieprogramma Siemens 2014. "Met een solide vierde kwartaal sluiten we een erg bewogen boekjaar 2013 af. We kijken vooruit en concentreren ons op maatregelen gericht op de verbetering van onze rendabiliteit, die we strikt en nauwgezet implementeren.Met de heroriëntering van de regio's hebben we onze eerste strategische impulsen gegeven", aldus Joe Kaeser, President en CEO van Siemens AG.

Siemens verwacht ook voor boekjaar 2014 moeilijke marktomstandigheden. Voor de korte-cyclusbusiness verwacht het bedrijf dan ook geen herstel tot laat in het boekjaar.Er wordt verwacht dat de binnenkomende orders de omzet zullen blijven overtreffen, voor een verhouding van order tot omzet (book-to-bill) van meer dan 1. Op voorwaarde dat de omzet op organische basis op hetzelfde niveau blijft ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, verwacht het bedrijf dat de gewone winst per aandeel (nettowinst) voor boekjaar 2014 met minstens 15 procent zal stijgen t.o.v. de € 5,08 in boekjaar 2013.

Financiële hoogtepunten (*):

  • Binnenkomende orders en omzet voor het vierde kwartaal daalden jaar-op-jaar met 1 %, om respectievelijk € 21,011 miljard en € 21,168 miljard te bedragen. Op organische basis, en zonder rekening te houden met portefeuilletransacties en valutaomrekeningen, stegen binnenkomende orders en omzet beide met 3 %.

  • De winst van alle sectoren samen daalde tot € 1,609 miljard, wegens € 688 miljoen aan lasten in het kader van het "Siemens 2014"-programma. Dezelfde periode vorig jaar omvatte ook aanzienlijke lasten op de winst voor alle sectoren samen.

  • De kwartaalwinst uit voortgezette activiteiten bedroeg € 1,075 miljard en de gewone winst per aandeel (EPS) bedroeg € 1,20.

  • De vrije cashflow uit voortgezette activiteiten bedroeg € 4,357 miljard, boven het hoge niveau in het vierde kwartaal een jaar eerder.

  • Voor boekjaar 2013 stegen de binnenkomende orders met 8 % jaar-op-jaar tot € 82,351 miljard, dankzij een hoger volume uit grote orders ten opzichte van vorig jaar, terwijl de omzet 2 % daalde tot € 75,882 miljard. De winst van alle sectoren samen bedroeg € 5,788 miljard, met inbegrip van € 1,276 miljard aan lasten gerelateerd aan "Siemens 2014." De winst uit voortgezette activiteiten bedroeg € 4,212 miljard Siemens stelt een dividend van € 3,00 per aandeel voor, hetzelfde als in boekjaar 2012.

(*) Met ingang van het vierde kwartaal van boekjaar 2013 werd de Siemens-Business Unit Water Technologies geclassificeerd onder de niet-voortgezette activiteiten. De resultaten van vorige periodes worden gepresenteerd op een vergelijkbare basisYou are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?