Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Financiële resultaten van het vierde kwartaal en fiscaal jaar 2015: sterk einde voor boekjaar 2015

  • Doelstellingen voor boekjaar 2015 gerealiseerd

  • Ambitieuze vooruitzichten voor 2016

  • Substantiële groei in binnenkomende orders verwacht ondanks verzwakkende wereldeconomie

  • Ook gematigde omzetstijging verwacht

  • Raad van Bestuur en Raad van Toezicht stellen hogere dividenduitkering van € 3,50 voor

  • Nieuw aandelenterugkoopprogrammatot € 3 miljard over 36 maand

  • € 200 miljoen extra voor winstverdeling onder medewerkers

Siemens heeft de geplande doelstellingen voor boekjaar 2015 gerealiseerd en kondigt een ambitieus vooruitzicht voor boekjaar 2016 aan. In boekjaar 2015 namen de binnenkomende orders toe met zes procent tot € 82,3 miljard. Ook de omzet steeg met zes procent tot € 75,6 miljard. Zonder rekening te houden met wisselkoers- en portfolio-invloeden daalden orders en omzet beide met één procent, ongeveer op het niveau van vorig jaar. De verhouding van orders tot omzet (book-to-bill) bedroeg 1,09. De winstmarge voor de industriële activiteiten bedroeg 10,1 procent. De nettowinst bedroeg in totaal € 7,4 miljard (in boekjaar 2014 was dit € 5,5 miljard). Met € 8,84 bedroeg de gewone winst per aandeel 39 procent meer dan vorig jaar. Voor boekjaar 2015 anticipeerde Siemens op een omzet op organische basis die het niveau van het vorige boekjaar evenaarde en een verhouding van order tot omzet (book-to-bill) van meer dan één. Voor de gewone winst per aandeel was een stijging voorspeld van minstens 15 procent boven de waarde van € 6,37 in vorig boekjaar. Verwacht werd dat de winstmarge voor de industriële activiteiten 10 tot 11 procent zou bedragen.

"We hebben waargemaakt wat we beloofd hadden, en bevinden ons nu in een goede positie om ook de plannen voor het komende jaar te realiseren", aldus Joe Kaeser, President en Chief Executive Officer van Siemens AG. Voor boekjaar 2015 zal de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Siemens voorstellen dat de aandeelhouders op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in januari 2016 een dividenduitkering van € 3,50 per aandeel goedkeuren (in boekjaar 2014 was dit € 3,30).


12-11-2015