Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Resultatenbericht en financiële cijfers van het derde kwartaal: Uitstekende ordergroei benadrukt succesvol derde kwartaal

  • Op vergelijkbare basis, zonder rekening te houden met wisselkoers- en portefeuille-invloeden, stegen de binnenkomende orders met 21 % en lag de omzet op het niveau van dezelfde periode vorig jaar.

  • Op nominale basis stegen de binnenkomende orders met 16 % tot € 22,8 miljard als gevolg van een hoger volume uit grote orders, terwijl de omzet € 20,5 miljard bedroeg, 4 % lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, hoofdzakelijk als gevolg van wisselkoersinvloeden; de verhouding van order tot omzet (book-to-bill) bedroeg 1,11.

  • De winst uit industriële activiteiten steeg met 2 % tot € 2,2 miljard en de winstmarge voor industriële activiteiten bedroeg 10,7 %; de uitstekende prestatie van Digital Factory en de verbeteringen voor tal van divisies werden gedeeltelijk tenietgedaan door een scherpe daling in winst en rentabiliteit bij Power and Gas.

  • De nettowinst van € 1,2 miljard werd getemperd door een aanzienlijk hoger belastingtarief ten opzichte van het derde trimester van boekjaar 2017, toen er bovendien werd geprofiteerd van de positieve effecten van centraal beheerde portefeuille-activiteiten; de gewone winst per aandeel (EPS) bedraagt € 1,36 ten opzichte van € 1,67 in het derde trimester van vorig boekjaar

“Ons globaal team leverde dit kwartaal een bijzonder sterke prestatie, benadrukt door een buitengewone orderontvangst die de markttrend overtreft. Ook in de toekomst zullen we toegewijd onze kansen grijpen en onze uitdagingen aangaan", aldus Joe Kaeser, President en Chief Executive Officer van Siemens AG.


2-8-2018