Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering vandaag: algemene prestaties in het 1e kwartaal volgens verwachtingen

For the trade/business and financial press
München, 27.01.2015

Tijdens de aandeelhoudersvergadering 2015, die vandaag plaatsvond, heeft Joe Kaeser de resultaten van het eerste kwartaal van boekjaar 2015 voorgesteld tijdens zijn persconferentie.

Binnen de verwachtingen
Het eerste kwartaal van boekjaar 2015 voldoet aan de verwachtingen. Aldus Joe Kaeser: "De prestaties van het merendeel van onze bedrijfssegmenten lagen binnen de verwachtingen. Hoewel bepaalde divisies uitstekende prestaties leverden, moet Healthcare haar inspanningen vergroten om snel weer de gebruikelijke uitstekende prestaties te leveren. Power and Gas heeft nood aan een omvattend concept om op termijn terug te keren naar de historische marges."

Enkele highlights uit de resultaten:

  • Kwartaalomzet in het eerste kwartaal gestegen met 5 % tot € 17,415 miljard; op vergelijkbare basis, zonder rekening te houden met wisselkoers- en portfolio-invloeden, omzetstijging van 3 %. 

  • Binnenkomende orders ter waarde van € 18,013 miljard voor een verhouding van order tot omzet (book-to-bill) van 1,03; een daling van 11 % ten opzichte van het eerste kwartaal, boekjaar 2014, waarin we een order in Saoedi-Arabië van € 1,6 miljard noteerden.

  • Winst van Industrial Business van € 1,819 miljard met 4 % gedaald, zoals verwacht hoofdzakelijk als gevolg van Power and Gas; winstmarge van Industrial Business binnen het verwachte bereik.

  • De winst uit voortgezette activiteiten bedroeg € 1,106 miljard belast buiten Industrial Business; bovendien had de negatieve schommeling binnen niet-voortgezette activiteiten een impact op de nettowinst die € 1,095 miljard bedroeg, met een gewone winst per aandeel (EPS) van € 1,30.

  • Sterke bijdrage aan de vrije cashflow door Industrial Business. 

  • Gedurende het eerste kwartaal classificeerde Siemens de activiteiten op het vlak van hoorapparatuur als niet-voortgezette activiteiten; de resultaten van vorige periodes worden op een vergelijkbare basis gepresenteerd. 

  • De mijlpalen van de portfolioaanpassingen omvatten de afronding van de overname van de activiteiten op het vlak van aëroderivatieve gasturbines en compressoren van Rolls-Royce Energy in het eerste kwartaal; gevolgd in januari 2015 door de afronding van de desinvestering van de activiteiten op het vlak van hoorapparatuur (verwachte opbrengst voor belasting: ongeveer € 1,6 miljard), de afronding van de desinvestering van het Siemens-aandeel in Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH) (verwachte opbrengst voor belasting: ongeveer € 1,4 miljard), en de voltooiing van de inbreng van de Metals Technologies-activiteiten in een joint venture; bovendien verwachten we een winstimpact als gevolg van een financieringsverbintenis van € 0,3 miljard gerelateerd aan Unify Holdings B.V. in het tweede kwartaal.


27-1-2015