Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens focust op het versterken van haar competitiviteit in een moeilijke Belgische economische context. Met resultaat.

For the trade/business and financial press
Huizingen, 06.02.2014

 • Siemens België-Luxemburg noteerde een lichte omzetstijging, van 1,037 miljard euro in 2012 tot 1,081 miljard euro in 2013.

 • De Sector Industry realiseerde 27% van de groepsomzet, Healthcare was goed voor 34%*, Infrastructure & Cities voor 36% en Energy voor 3%.

 • De nieuwe orders evolueerden van 1,016 miljard euro in 2012 tot 954 miljoen euro in 2013.

 • Het aandeel van de exportactiviteiten in de groepsomzet bedroeg 33% in 2013.

 • Het aantal medewerkers (uitgedrukt in fulltime equivalenten) evolueerde van 1.691 in 2012 tot 1.644 in 2013.

Ondanks de moeilijke economische conjunctuur, kon Siemens België-Luxemburg het boekjaar 2013 (van 1 oktober 2012 tot 30 september 2013) stabiel afsluiten, met cijfers die in de lijn liggen van de voorgaande jaren. De omzet nam toe van 1,037 miljard euro in 2012 tot 1,081 miljard euro in 2013, terwijl de new orders licht terugvielen van 1,016 miljard euro in fiscaal jaar 2012 tot 954 miljoen euro in 2013.

De cijfers hierboven zijn conform de International Financial Reporting Standards (IFRS) globaal van toepassing voor de Siemens groep.
* Activiteiten van de European Part Center in Europa, Middle East en Africa van Siemens Healthcare Diagnostics inbegrepen

1. Bespreking van de kerncijfers: focus op competitiviteit 
Het versterken van de competitiviteit was het strategisch focuspunt voor Siemens België-Luxemburg in 2013. De Belgische marktomstandigheden zijn immers behoorlijk uitdagend voor de groep: zowel de hoge loon- en energiekosten als het ondernemingsongunstig klimaat hebben een aanzienlijke weerslag op de competitiviteit van Siemens België-Luxemburg. Om deze effecten te compenseren en haar competitiviteit terug te versterken, ontplooide de groep initiatieven op verschillende gebieden.

In eerste instantie streeft Siemens ernaar om dichter bij haar klanten te komen. Zo opende de groep in 2013 een kantoor in Mont-Saint-Guibert, dicht bij Louvain-La-Neuve en haar universiteit. Hiermee wil zij zich beter verankeren in het Waalse weefsel en korter op de bal spelen voor lokale klanten. Die doelstellingen streeft ze ook na vanuit haar vestigingen in Brussel, Huizingen, Luxemburg, Luik, Leuven, Antwerpen en Gent. En met het productiecenter van elektrische schakelkasten in Huizingen (waar onder meer de kasten voor de nieuwe GEN-treinen van NMBS worden geassembleerd) blijft Siemens een bijzondere meerwaarde bieden voor Belgische én buitenlandse industriële klanten; dat bewijzen ook de cijfers van 2013.

In tweede instantie versterkt Siemens haar dienstverlening via gerichte partnerships met lokale spelers. Zo ging de groep in september 2013 in zee met ABM, een Waalse kmo, die service-na-verkoop levert voor motorreductoren. Hiermee kan het Waalse bedrijf zich – als eerste Europees centrum voor motorreductoren – internationaal profileren. Tegelijk kan Siemens, als multinational, haar aanwezigheid op lokaal niveau versterken en sneller inspelen op de vragen van gebruikers van haar technologieën. Deze vorm van samenwerking met lokale ondernemingen versterkt de competitiviteit en wapent de groep tegen de uitdagingen van de toekomst.

Ten slotte spitste Siemens België-Luxemburg zich toe op haar onderscheidende factor: haar vermogen om te innoveren. Aan ‘Fast Forward’, een intern innovatiespel, namen 300 medewerkers deel. De verschillende projectideeën leveren de groep – dankzij procesoptimalisatie en kleine softwareontwikkelingen – winst op korte termijn. Opvallend bij de winnende teams was trouwens de grote diversiteit, zowel in gender als leeftijd.

Dankzij de focus van de groep op het versterken van de competitiviteit, kon de impact van de moeilijke marktomstandigheden op de werkgelegenheid bij Siemens België-Luxemburg beperkt worden gehouden.

2. De Sectoren
Zowel Industry, Healthcare als Infrastructure & Cities hebben een goed jaar achter de rug: de drie Siemens Sectoren konden mooie projecten realiseren in zeer uiteenlopende activiteiten. De Sector Energy kende in het voorbije jaar een terugval, te wijten aan een zwak investeringsklimaat op de Belgische energiemarkt.

2.1. Industry
De Sector Industry was in het voorbije jaar goed voor 27% van de groepsomzet van Siemens. Ondanks de aanhoudende crisis, kon de Sector het jaar binnen de verwachtingen afsluiten. De inkomsten bleven stabiel. Vooral de industriële softwareactiviteiten en het productiecenter in Huizingen konden goede resultaten voorleggen.

De Sector Industry dankt haar stabiele positie niet alleen aan haar klantgedreven aanpak – gericht op het verhogen van de winstgevendheid van klanten – maar ook aan de uitstekende samenwerking met haar ruime partnernetwerk.

Referentieprojecten 2013 :

 • Om de productie in Châtelet op te drijven, liet staalproducent Aperam de aandrijving van haar warmwalserijen vervangen door een moderner alternatief van Siemens.

 • Om betere productiebeslissingen mogelijk te maken, liet Kaneka Belgium een overkoepelend IT-systeem installeren dat alle relevante productiedata op een centrale plaats verzamelt.

 • New Holland liet zijn componentenproductielijn optimaliseren met een retrofit. De machines zijn nu uitgerust met de nieuwste generatie van Siemens CNC-sturingen, aandrijvingen en plc’s.

 • Het productiecenter van Siemens Huizingen kreeg, dankzij zijn kostenefficiënte en kwaliteitsvolle productiemogelijkheden, het order toegewezen voor de stuurkasten en bedienposten van 200 Desiro-treinstellen.

 • De honderd jaar oude smeeroliefabriek van Q8Oils ondergaat een volledige make-over om de processen te automatiseren. Siemens’ technologie speelt daarbij een hoofdrol doorheen alle fases van het productieproces.

2.2. Energy
De Belgische energiemarkt is volop in beweging. De klassieke actoren staan onder druk door de vele (gesubsidieerde) nieuwkomers in groene en hernieuwbare energie. Hoewel grote investeringen in het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk zijn, bleven de nieuwe orders in 2013 in deze sector laag. Ondanks het feit dat Energy in 2013 slechts 3% uitmaakte van de groepsomzet, bleef de winstgevendheid op peil.

Referentieprojecten 2013:

 • In Drogenbos kreeg het DCS-systeem van de STEG-centrale van Electrabel dit jaar een grondige make-over. Die zorgt voor efficiënter beheer, lagere onderhoudskosten en een langere levensduur.

 • In het kader van het raamcontract met elektriciteitsnetbeheerder Elia, gingen dit jaar verscheidene projecten van start voor veilige, modulaire GIS-onderstations in Schelle, Beerse, Bévercé en Namen.

2.3. Healthcare
Deze Sector – marktleider in zijn domein in België en in Luxemburg – vertegenwoordigde in 2013 34% van de groepsomzet (inclusief het European Part Center voor Europa, het Midden Oosten en Afrika). De Healthcare Sector kon een goed jaar realiseren ondanks de stagnerende markt waarop ze actief is. Dit vooral dankzij een verdere groei op de markten van West- en Centraal-Afrika. In verschillende landen kon Healthcare medische primeurs realiseren met de installatie van high-end apparatuur. Ook met oplossingen in labo-automatisering boekte ze goede resultaten, vooral op de Waalse markt.

Referentieprojecten 2013:

 • Het UZ Gent nam in 2013 als eerste ziekenhuis in België de MAMMOMAT Inspiration Prime in gebruik. Dit revolutionair mammografiesysteem laat efficiëntere en patiëntgerichte borstonderzoeken toe. Omdat het toestel grotendeels beelden maakt en verwerkt met behulp van software, ligt de benodigde stralingsdosis heel wat lager.

 • Dankzij Siemens Q-technologie voor medische beeldvorming kunnen de Cliniques universitaires Saint-Luc in Brussel en het Saint-Joseph-Ziekenhuis in Aarlen preciezere diagnoses stellen met een lagere stralingsdosis.

 • Het Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli in La Louvière en het Centre Hospitalier de Wallonie Picarde in Doornik optimaliseren de workflow in hun labo’s met Siemens nieuwste APTIO Automation-platform.

 • Twee gloednieuwe Siemens CT-scanners zorgen in de Luxemburgse ziekenhuizen Centre Hospitalier Emile Mayrish en Centre Hospitalier de Luxembourg voor preciezere diagnoses met een lagere stralingsdosis.

2.4. Infrastructure & Cities
Infrastructure & Cities – de Siemens Sector, die technologie en infrastructuur ontwikkelt voor de steden van de toekomst – vertegenwoordigt 36% van de groepsomzet. Dankzij de positieve evolutie van deze markt, kon de Sector groei realiseren in zowat alle activiteiten. Ook de nieuwe orders namen toe en overschreden het budget aanzienlijk. Vooral in Building Technologies en Mobility & Logistics werden grote bestellingen genoteerd. De divisie Rail Systems begon met de uitlevering van de nieuwe treinstellen aan de NMBS.

Referentieprojecten 2013:

 • Voor het Duitse Butendiek-park ontwikkelde Siemens een switchgearoplossing die efficiënte energiewinning garandeert – onder alle omstandigheden. Siemens HQ ontwikkelde 80 turbines die bovenaan de windmolens geïnstalleerd worden. Voor het onderste gedeelte werd via CG een beroep gedaan op Siemens België. Hierin bevindt zich de interface met het basisplatform en de noodzakelijke kabelverbindingen tussen de windmolens.

 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ging op zoek naar een manier om de mobiliteit in de Belgische en Europese hoofdstad te verbeteren. Siemens bood een modulaire totaaloplossing aan die toelaat om in realtime in te spelen op verkeerssituaties, relevante gegevens te verzamelen en de doorstroming op centrale assen te verbeteren.

 • Siemens werkt momenteel aan het vernieuwen van het spoorbeveiligingssysteem van de Pre-metro van De Lijn te Antwerpen. Doel van dit project is om het veiligheidssysteem te vernieuwen maar tevens ook de doorstroming verder te optimaliseren. Eveneens tegen 2015 wil De Lijn in Antwerpen een volledig operationele tramlijn aanleggen tussen Wommelgem en station Astrid. Ook dit traject dat deels door de Pre-metro tunnelkoker onder de Turnhoutsebaan (Livan1 Project) loopt zal met het nieuwe spoorbeveiligingssysteem worden uitgerust.

 • Om zowel het eigen personeel als vertrouwelijke informatie te beschermen, laat de NAVO haar nieuwe hoofdkantoor in Brussel uitrusten met een elektronisch beveiligingssysteem van Siemens.

 • Vlaams elektriciteitsdistributeur Eandis installeerde een beveiligingsoplossing die vermijdt dat opgewekte stroom uit windmolens, zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingen het net kan overbelasten.

3. Vooruitzichten:
Lead Country en nieuwe verantwoordelijkheden in AfrikaSiemens België-Luxemburg werd in de nieuwe internationale organisatie als Lead Country aangeduid en neemt daarmee de verantwoordelijkheid op over de entiteiten van Siemens in Algerije, Tunesië en Marokko. Daarnaast heeft Siemens België-Luxemburg ook de verantwoordelijkheid gekregen voor de marktontwikkeling in 23 landen in Centraal- en West-Afrika.

2014 brengt voor Siemens België-Luxemburg een aantal opportuniteiten. Op internationaal niveau werd door de nieuwe groeps-CEO Joe Kaeser en zijn vernieuwd management team een reeks belangrijke veranderingen beslist: het bedrijf werd internationaal lichter en efficiënter georganiseerd. In plaats van regionale ‘clusters’, kregen de belangrijkste landen de rol van ‘Lead Country’ toebedeeld.

Ook Siemens België kreeg in de nieuwe structuur de rol van ‘Lead Country’: het kreeg de verantwoordelijkheid voor Luxemburg, Algerije, Marokko, Tunesië en 23 Franssprekende Afrikaanse landen. In Algerije, Marokko en Tunesië zal Siemens samenwerken met en begeleiding bieden aan de lokale Siemens kantoren; in de 23 West- en Centraal-Afrikaanse landen zal de groep de markt (verder) ontwikkelen. Hiermee erkent de Siemens groep de sterkte van de Belgische entiteit om op internationaal vlak zaken te doen en ambieert ze deze troef verder te ontwikkelen.

André Bouffioux, CEO Siemens België-Luxemburg: “Op de Belgisch-Luxemburgse markt blijft het ongetwijfeld ook in het komende jaar zeer moeilijk om vooruitgang te boeken. Maar de groeiende Afrikaanse markten bieden opportuniteiten die de moeilijke omstandigheden op onze thuismarkt kunnen compenseren. Vanuit België bewerken we de Algerijnse markt al sinds 1976 vooral voor waterprojecten; we zullen onze jarenlange ervaring dan ook inzetten om onze kansen ten volle te benutten.
De combinatie van onze nieuwe rol als Lead Country met een efficiëntere internationale werking – waarmee we dichter bij onze klanten kunnen staan en sneller kunnen beslissen – biedt ons een sterke uitgangspositie voor het komende jaar.” 

Referentieprojecten 2013:

 • Samen met Siemens zocht de overheid van Athmania in Algerije naar een structurele oplossing voor de watervoorziening. Het resultaat zijn twee megapompstations die tegen 2017 zo’n 16 m³ water per seconde zullen transporteren.

 • Om de energievoorziening in het West-Afrikaanse Kameroen in alle omstandigheden te verzekeren, schakelt elektriciteitsnetbeheerder AES Sonel Siemens in. Die installeert er een beheersysteem dat een overzicht biedt van de energieproductie in onderstations en thermische- en hydrocentrales in het hele land.

 • In Burkina Faso zorgt een gloednieuwe MR-scanner in het Hôpital Saint-Camille voor een heuse primeur in de lokale gezondheidszorg.