Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Financiële resultaten Siemens AG: Siemens realiseert sterke groei in het derde kwartaal

For the business press
Brussel, 28.07.2011

In het derde kwartaal van boekjaar 2011 heeft Siemens opnieuw een sterke groei gerealiseerd. De nieuwe orders stegen met 20 procent ten opzichte van vorig jaar. De omzet nam toe met twee procent. Deze cijfers omvatten negatieve wisselkoersinvloeden die vijf percentagepunten afschaafden van de nieuwe orders en de omzet. De winst uit voortgezette activiteiten lag lager dan de waarde vorig jaar. Deze daling is te wijten aan de negatieve winstinvloeden verbonden aan een arbitragebesluit en aan de partikeltherapieactiviteiten.

"We hebben verdere groei geboekt in het derde kwartaal en zijn op koers om onze doelstellingen voor boekjaar 2011 te realiseren”, aldus Peter Löscher, CEO van Siemens. “Wat de nieuwe orders betreft, zagen we opnieuw een flinke stijging gedreven door een grote order voor Mobility. De bedrijfsuitdagingen worden verder energiek aangepakt. Onze markten zijn nog steeds gezond, maar de risico’s verbonden aan de economische situatie wereldwijd nemen eerder toe.”

Financiële hoogtepunten

  • De binnenkomende orders stegen met 20 %, tot € 22,937 miljard, en de openstaande orders haalden een nieuwe recordwaarde van € 96 miljard. Op organische basis, zonder rekening te houden met de wisselkoers- en portefeuille-invloeden, stegen de binnenkomende orders met 25 % .

  • De omzet steeg met 2 %, tot € 17,844 miljard, met een toename in alle regio’s en gedreven door de groei van de jonge industrielanden. De organische omzetgroei bedroeg 8 % vergeleken met de dezelfde periode vorig jaar.

  • De winst van alle sectoren samen bedroeg € 1,144 miljard, inclusief een sterke winstgroei voor Industry en speciale lasten van € 682 miljoen verbonden aan een arbitragebesluit en € 381 miljoen m.b.t. de partikeltherapieactiviteiten.

  • De winst uit voortgezette activiteiten bedroeg € 763 miljoen en de overeenstemmende gewone winst per aandeel bedroeg € 0,83.

  • De vrije cashflow uit voortgezette activiteiten bedroeg € 992 miljoen, lager dan de € 2,088 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Deze daling resulteert gedeeltelijk uit het opbouwen van het nettobedrijfskapitaal verbonden aan de groei.