Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens België innoveert met een flexibeler en groener mobiliteitsconcept, uniek in zijn soort.

Het mobiliteitsbudget is niet langer voorbehouden aan de auto alleen

For the trade/business and financial press
Brussel, 09.01.2013

Sinds enkele jaren geldt Siemens België als voorloper op het vlak van mobiliteit en het bedrijf gaat nu nog een stap verder door een duurzaam en flexibel mobiliteitsconcept op maat aan te bieden, uniek in België. Het is gebleken dat de Siemens-medewerkers resoluut kiezen voor een flexibel en groen aanbod aan vervoersmiddelen. Daarom biedt het bedrijf medewerkers met een firmawagen nu een ‘mobiliteitsmenukaart’ aan. Hiermee kunnen ze binnen een bepaald budget en overeenkomstig hun behoeften kiezen voor andere, milieuvriendelijkere vervoersoplossingen.

Reeds jarenlang promoot Siemens op verschillende manieren het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets door tegemoet te komen in de kosten. Bovendien kunnen medewerkers nu ook gebruik maken van de Brusselse stadsfietsen Villo, van een pool van elektrische wagens evenals van de enkele maanden geleden gelanceerde website ‘carpoolplaza’. Siemens biedt ook alle medewerkers een korting aan bij de aankoop van een nieuwe fiets en de medewerkers met een firmawagen kunnen hun mobiliteitsbudget nu anders invullen. “Door voor een kleinere wagen, een zuinigere motor of minder opties te kiezen, kunnen ze het vrijgekomen budget aan verschillende mobiliteitsalternatieven besteden, aldus Rob Custers, Fleet Manager bij Siemens”. Zo biedt Siemens met zijn partner Athlon Car Lease hen o.a. vier onderling combineerbare opties aan: Flexdrive, Railease, Bikelease en BUS’ness Lease. 

Mobiliteit à la carte
Mobiliteitsbehoeften veranderen dagelijks afhankelijk van het vertrekuur, eventuele wegenwerken, privéverplaatsingen na de werkuren, parkeergelegenheid, enz. Om hier flexibeler te kunnen op inspelen, biedt Siemens alle medewerkers, zowel met als zonder firmawagen, nu een ‘menukaart’ aan waaruit ze op basis van hun behoeften en binnen een bepaald budget kunnen kiezen. Medewerkers met een firmawagen kunnen zo bijvoorbeeld een kleine stadswagen gebruiken voor hun beroepsmatige verplaatsingen maar met een familiewagen op vakantie gaan.

Flexibeler en groener mobiliteitsbudget
"Zowat iedereen heeft de mond vol van mobiliteit. Maar slechts weinigen voegen de daad bij het woord. We zijn er bij Siemens dan ook erg fier op dat we alle medewerkers een flexibeler en groener mobiliteitsbudget kunnen aanbieden. Bovendien vermindert Siemens, als bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel draagt, de CO2-impact van zijn wagenpark en worden de leasingtermijnen geoptimaliseerd. Deze geïntegreerde totaaloplossing is zowel interessanter voor de medewerkers als voor het milieu, aldus André Bouffioux, CEO van Siemens België”. Medewerkers hebben tevens de mogelijkheid een deel van hun budget aan een ecodrive-opleiding te besteden of enkele euro’s over te maken aan een klimaatinvesteringsfonds voor de aankoop van groencertificaten.

Voorloper in groene mobiliteit
Met deze globale benadering is Siemens een echte voorloper op het vlak van groene mobiliteit. Naast het elektrische wagenpark, het Villo-, trein-tram-bus-abonnement en de derdebetalersregeling hebben Siemens-medewerkers al jarenlang een grote vrijheid om hun werk flexibel te organiseren door van thuis uit of in satellietkantoren te werken, in het kader van het ‘Work-Life balance’-beleid van het bedrijf.