Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens publiceert de Green City Index-update 2009-2013 voor Brussel

For the trade/business and financial press
Brussel, 02.05.2013

  • De Economist Intelligence Unit analyseerde de vooruitgang van Brussel op het vlak van duurzaamheid sinds 2009

  • Op basis van nieuwe gegevens uit 2013 zou Brussel nu de derde plaats innemen in de European Green City Index van 2009, net achter Kopenhagen en Stockholm

  • Brussel geeft blijk van bijzonder leiderschap op het vlak van milieubeleid en -beheer

Siemens presenteert vandaag de Green City Index 2009-2013 voor Brussel in het kader van de wedstrijd Europese Groene Hoofdstad, waarvoor Brussel door de Europese Commissie als finalist werd genomineerd. Dit gebeurt in aanwezigheid van Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Brian Gardner, Senior Editor bij de Economist Intelligence Unit, en André Bouffioux, CEO van Siemens België-Luxemburg. Uit deze door Siemens gesponsorde studie blijkt welke grote inspanningen Brussel sinds 2009 geleverd heeft op het vlak van ecologische duurzaamheid. De Europese hoofdstad haalt dan ook een uitstekend resultaat. In vergelijking met de European Green City Index van 2009 zou Brussel nu opklimmen van de 9e tot de 3e plaats, net achter Kopenhagen en Stockholm. “We ondersteunen de inspanningen van de stad om een efficiënt klimaatbeleid tot stand te brengen door Brussel van een brede waaier van gestandaardiseerde gegevens te voorzien. Deze studie kan door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt worden om prioriteiten te stellen in haar acties voor het verlagen van haar CO2-voetafdruk”, aldus André Bouffioux.

In de categorie “Milieubeleid en –beheer” haalde Brussel – net als in 2009 – topscores. Door zich bij het Burgemeestersconvenant van de EU aan te sluiten, stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich o.a. tot doel de Europese doelstellingen inzake de CO2-uitstoot te overtreffen. Brussel lanceerde ook zijn Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), een lokaal kader voor de implementatie van tal van Brusselse milieuverbintenissen.

In de categorie “Energie” leverde Brussel ook een sterke prestatie door een zevende plaats te halen in 2013 in vergelijking met een negende plaats in 2009. Een sleutelfactor van deze stijging was het verminderen van het stedelijke energieverbruik per capita, dat daalde van 87 GJ per inwoner in 2006 tot 80 GJ per inwoner in 2010. “CO2-reductie” is een hoofddoel voor ecologische duurzaamheid, en in deze categorie is Brussel tot helemaal bovenaan de rangschikking opgeklommen. Op basis van de gegevens van 2013 zou Brussel van de zesde naar de derde plaats stijgen; alleen Oslo en Stockholm doen beter. Brussel boekte in 2013 de grootste vooruitgang ten opzichte van de index van 2009 in de categorie “Vervoer”, door zes plaatsen op te klimmen naar de derde plaats.  Zo werd er een betere score behaald voor de indicator fietspaden, omdat in de laatste beoordeling een bredere waaier van fietsroutes werd opgenomen. Ook in de categorie “Gebouwen” heeft Brussel aanzienlijke inspanningen geleverd en is de stad bijgevolg vier plaatsen gestegen tot de negende plaats. Brussel lanceerde verscheidene initiatieven om de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen: de bouw van passiefgebouwen, en het programma ‘Voorbeeldgebouwen’-, een subsidieprogramma voor gebouwrenovaties en conversies naar de lage-energie- of passiefnorm.

In de categorie “Recyclage, afvalbeheer en watervoorziening” nam Brussel halverwege 2012 een nieuw Waterbeheerplan aan. Gevolg van deze maatregelen was een sterke daling van het waterverbruik per capita, dat momenteel 36 m³ per inwoner bedraagt.

“Uit de resultaten van de Green City Index blijkt de positieve dynamiek van transformatie en verbetering van het leefmilieu die reeds verscheidene jaren door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belangrijke spelers uit de economie en het middenveld en door de burgers zelf gedragen wordt. Deze collectieve inspanning krijgt opnieuw erkenning. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is genomineerd als finalist voor de titel van Europese Groene Hoofdstad en de resultaten van de City Green Index versterken verder onze prestaties en onze positie als voorbeeldstad. Hoewel dit tien jaar geleden moeilijk voor te stellen was, genieten we vandaag geloofwaardigheid en krijgen we erkenning voor de geboekte vooruitgang.”, aldus Minister Evelyne Huytebroeck.

De algemene indruk van de Green City-beoordeling door de Economist Intelligence Unit in 2013 voor Brussel is positief. “Een stad die zijn milieuprestaties gestaag verbetert en tot de top van de Europese steden begint te behoren. De hiaten uit de Brusselse prestaties in 2009 worden aangepakt: in zo goed als alle milieucategorieën is het beleid erop vooruit gegaan, terwijl ook de communicatie en de controle zijn verbeterd. Uiteraard is de vooruitgang van Brussel in de Green City Index gedeeltelijk vertekend door het feit dat de andere steden nog steeds op basis van gegevens uit 2009 beoordeeld worden; Brussel was de enige indexstad die in 2013 opnieuw werd geanalyseerd”, aldus Brian Gardner.