Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens wil klimaatneutraal zijn tegen 2030

  • Tegen 2020 reductie van CO2-emissies met 50 procent

  • Investering van € 100 miljoen om energie-efficiëntie te verhogen

  • Verwachte jaarlijkse besparingen van € 20 miljoen

Siemens streeft er – als eerste grote industriële speler wereldwijd - naar om tegen 2030 CO2 neutraal te zijn. Het bedrijf wil zijn uitstoot van koolstofdioxide (CO2) - momenteel zo’n 2,2 miljoen ton per jaar – halveren tegen 2020. Om dit ambitieuze doel te realiseren, wil Siemens de volgende drie jaar zo’n € 100 miljoen investeren om de energievoetafdruk van zijn productie-installaties en gebouwen te verkleinen.

Door te investeren in innoverende technologieën - zoals energiemanagement- en automatiseringssystemen voor gebouwen en productieprocessen, en energie-efficiënte aandrijfsystemen in de productie ‒ verwacht Siemens zijn energiekosten met € 20 miljoen per jaar te kunnen terugschroeven. “Onze CO2-voetafdruk verkleinen, is niet alleen goed in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het is ook gewoon goed zakendoen”, aldus Joe Kaeser, President en CEO van Siemens AG.

Om zijn CO2-emissies duurzaam te verlagen, zal het bedrijf drie hefbomen hanteren. Ten eerste zal Siemens in zijn productie-installaties en kantoorgebouwen energiekosten te optimaliseren door gedistribueerde energiesystemen te gebruiken. Ten tweede zal het bedrijf voor zijn wereldwijde wagenpark systematisch voor voertuigen met lage emissies en elektrische mobiliteitsconcepten kiezen. Ten derde zal Siemens naar een schone energiemix evolueren door meer energiebronnen als  aardgas en windkracht aan te wenden, die geen of weinig CO2 uitstoten.

Siemens zal volgend boekjaar van start gaan met zijn CO2-reductieprogramma. Het programma voorziet een investering van zo’n € 40 miljoen in 15 verschillende productievestigingen wereldwijd om de energie-efficiëntie te verhogen. Ook het nieuwe Siemens-hoofdkantoor in München ‒ een gebouw dat aan de hoogste normen op het vlak van milieuvriendelijkheid, instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en duurzame constructie -  zal voldoen ‒ vormt een belangrijke stap.

Alle bedrijfstechnologieën op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-reductie worden gebundeld in het milieuaanbod van Siemens. In boekjaar 2014 bedroeg de omzet uit dit milieuaanbod ongeveer 33 miljard euro, ofwel 46 procent van de totale omzet van Siemens. Dankzij de oplossingen van Siemens konden klanten hun CO2-emissies verlagen met 428 miljoen ton - een hoeveelheid gelijk aan de helft van de totale uitstoot van koolstofdioxide in Duitsland.

Meer informatie en persdocumentatie vindt u op
www.siemens.com/press/co2-neutral

23-9-2015