Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Bedrijfsleven en hoger onderwijs verkennen samen toekomst naar mogelijkheden van duaal leren

Op donderdag 16 november 2017 treffen hoger onderwijs en bedrijfsleven elkaar tijdens de studiedag ‘Duaal leren in hoger onderwijs’

Duaal leren
De Vlaamse regering zet volop in op het nieuwe stelsel duaal leren, waarin nu al proeftuinen lopende zijn. Dit systeem zal als volwaardige leerweg in het voltijds secundair onderwijs bestaan en houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar naast leren op school, ook kunnen leren op de werkplek.

Deze studiedag brengt de diverse betrokkenen samen in kader van het ESF-project ‘Lerend Netwerk 2.0’ en zorgt er voor dat vanuit de diverse invalshoeken samen een mooie toekomst voor duaal leren in het hoger onderwijs kan gevormd worden.

Perspectief hoger onderwijs en duaal leren
Maar ook in het hoger onderwijs staat men niet stil. Er lopen reeds diverse trajecten in hogescholen en universiteiten waar duaal leren wordt voorzien, gaande van professionele bachelors tot postgraduaat opleidingen.

“Het bedrijfsleven is meer dan ooit opzoek naar getalenteerde en goed geschoolde jongeren. Met de internationale disruptie en blijvende digitalisering moeten we jongeren vandaag klaarstomen voor de jobs vanmorgen. Onderwijs en het bedrijfsleven moeten hiervoor de handen in elkaar slaan.” stelt Hans Maertens, CEO van VOKA.

Om zicht te krijgen op initiatieven in het hoger onderwijs waar principes van duaal leren ook nu al worden toegepast, wordt daarom met steun van ESF en in samenwerking met het Agentschap voor Ondernemersvorming (SYNTRA Vlaanderen), VOKA, Essenscia Vlaanderen, VOKA en Agoria Vlaanderen een studiedag georganiseerd bij Siemens België over het thema ‘Duaal leren in het hoger onderwijs’. Diverse vertegenwoordigers van de hogescholen en universiteiten zetten de blik naar de toekomst en bekijken samen met ondernemingen en bedrijfsnetwerken hoe duaal leren in de opleidingen past.

“Duaal leren heeft duidelijk een toegevoegde waarde;  niet alleen voor  de student in kwestie, maar ook voor het betrokken bedrijf en de onderwijsinstelling. Het is een goede opportuniteit om de band tussen de onderwijs- en ondernemerswereld te verstevigen, en dit ten voordele van de student. Wij zijn dan ook erg verheugd om – samen met de Hogeschool Gent -  voor het tweede jaar op rij aan dit initiatief actief deel te nemen”, aldus Eddy Nelis, Vice-President Siemens België-Luxemburg.

De chemiesector pioniert trouwens al sinds het academiejaar 2013-2014 met duaal leren in het hoger onderwijs”, luidt het bij Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia Vlaanderen. “In nauwe samenwerking met gerenommeerde bedrijven uit de Antwerpse chemiesector zoals BASF, Covestro, Evonik, Exxon Mobile en Ineos Oxide bieden de AP en KdG Hogeschool laatstejaarsstudenten uit de bachelor chemie de mogelijkheid om hun studies af te ronden op de werkvloer.

Ook Agoria Vlaanderen is positief gestemd over het verkennen van duaal leren in het hoger onderwijs: “Duaal leren gaat over leren in een leslokaal én over leren in een bedrijf. Het gaat dus niet over werken of stage lopen. Die aanpak is nieuw en werkt ook motiverend. In de technologiesector lopen vandaag 2 proefprojecten met 50 scholieren: 21 in elektromechanische technieken (TSO) en 29 in lassen-constructie (BSO/CLW/leertijd). Fijn dat we duaal leren ook doortrekken naar het hoger onderwijs”, zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen.

16-11-2017