Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens benoemt nieuw managementteam

For the trade/business and financial press
München, 07.05.2014

Siemens AG heeft in het kader van haar nieuwe positionering haar managementteam benoemd. De Supervisory Board van Siemens AG heeft met ingang van 1 augustus 2014 Lisa Davis, momenteel Executive Vice President Strategie, Portfolio en Alternatieve Energie bij Royal Dutch Shell, benoemd tot lid van de Managing Board. Lisa Davis zal in die hoedanigheid verantwoordelijk zijn voor de divisies Power and Gas, Wind Power and Renewables en Power Generation Services alsook voor de regio's Noord- en Zuid-Amerika. Ze zal haar activiteiten vanuit de Verenigde Staten uitvoeren. Michael Süß vertrekt met onmiddellijke ingang om persoonlijke redenen en met wederzijdse instemming. Hij blijft als adviseur van de CEO van Siemens beschikbaar. Tot het moment waarop Lisa Davis met haar bestuurlijke taak begint, zal de leiding van de Sector Energy zolang worden waargenomen door Randy Zwirn, en zal de Sector in de Managing Board worden vertegenwoordigd door Klaus Helmrich.

Daarnaast zullen met ingang van 1 oktober 2014 een aantal veranderingen in de verdeling van verantwoordelijkheden binnen de Managing Board in werking treden. Klaus Helmrich en Siegfried Russwurm wisselen hun huidige verantwoordelijkheids-gebieden: Siegfried Russwurm wordt de nieuwe Chief Technology Officer en Directeur Human Resources en zal verantwoordelijk zijn voor de regio’s Midden-Oosten en Rusland/GOS. Klaus Helmrich wordt verantwoordelijk voor de beide divisies Digital Factory en Process Industries and Drives, en voor de regio's Europa en Afrika. Roland Busch wordt verantwoordelijk voor de divisie Building Technologies en de nieuw gevormde divisies Mobility en Energy Management, en blijft verantwoordelijk voor de regio Azië/Australië. Ralf P. Thomas neemt naast zijn functie van CFO ook de leiding van Corporate Services op zich.

De activiteiten van Siemens worden met ingang van het nieuwe boekjaar op 1 oktober 2014 in negen divisies ondergebracht. Daarnaast komt Healthcare, dat als zelfstandige business binnen Siemens AG zal worden geleid.

Op divisieniveau zal de toekomstige divisie Power and Gas onder meer het Siemens-portfolio van grote stoom- en gasturbines, compressoren, en in de toekomst ook de gasturbines voor decentrale energievoorziening omvatten. De omzet bedroeg in het boekjaar 2013 naar schatting circa 14 miljard euro. De divisie zal worden geleid door Roland Fischer, momenteel hoofd van de divisie Power Generation.

De divisie Wind Power and Renewables bedient onder andere met windenergiecentrales het sterk groeiende segment van on- en offshore windenergie. De omzet bedroeg circa vijf miljard euro. Als CEO is Markus Tacke benoemd, momenteel CEO Wind Power.

De divisie Power Generation Services omvat de serviceactiviteiten voor de omvangrijk geïnstalleerde basis van Siemens-producten in de energieopwekking. Ze zal worden geleid door Randy Zwirn, momenteel hoofd van de divisie Energy Service. De businesscijfers zullen nog steeds in de beide bovengenoemde divisies worden gerapporteerd.

De divisie Energy Management bundelt de oplossingen en producten voor het elektriciteitstransport en de elektriciteitsverdeling, en technologieën voor intelligente elektriciteitsnetwerken (smart grid). De omzet bedroeg circa twaalf miljard euro. De divisie zal worden geleid door Ralf Christian en Jan Mrosik, momenteel verantwoordelijk voor de divisies Low and Medium Voltage en Smart Grid. Met ingang van 7 mei 2014 neemt Jan Mrosik naast zijn huidige functie de leiding van de divisie Power Transmission over van Karlheinz Springer.

Building Technologies zal als divisie geïntegreerde automatiseringsoplossingen en intelligente technologie voor gebouwen aanbieden en zal ook in de toekomst worden geleid door Johannes Milde. De omzet bedroeg in 2013 circa zes miljard euro.

In de divisie Mobility worden de treintechnologie en de spoorautomatisering van de onderneming samengevoegd om het groeidomein Smart Mobility met intelligente en geïntegreerde oplossingen te kunnen bedienen. De omzet bedroeg in 2013 circa zeven miljard euro. CEO van de divisie wordt Jochen Eickholt, momenteel verantwoordelijk voor de divisie Rail Systems.

De divisie Digital Factory zal de toekomst van de productie vormgeven door de werkelijke en de digitale wereld bij ontwerp, productie en service samen te brengen. De divisie brengt gespecialiseerde oplossingen en technologieën voor automatiseringstechniek, industriële schakeltechniek en industriële software (PLM) onder één dak. De omzet bedraagt circa negen miljard euro. Deze divisie zal door Anton Huber worden geleid, momenteel verantwoordelijk voor de divisie Industry Automation.

Process Industries and Drives is op een solide marktpositie in het groeidomein procesindustrieën gebaseerd. De divisie biedt producten, systemen, toepassingen en oplossingen voor geïntegreerde aandrijftechniek en -systemen aan. Hier verwacht Siemens groei-impulsen door de focus op sterk groeiende kernindustriën zoals olie en gas, voedsel en drank, chemie en farma. De omzet van de divisie bedraagt circa elf miljard euro. CEO wordt Peter Herweck, die momenteel binnen Siemens verantwoordelijk is voor het ondernemingsproject Procesindustrie.

Financial Services (SFS) zal als aanbieder van financiële oplossingen voor Siemens en externe ondernemingen ook in de toekomst worden geleid door Roland Chalons-Browne.

De top van Healthcare blijft Hermann Requardt, lid van de Managing Board van Siemens AG. Deze unit zal door hem in de toekomst als zelfstandige activiteit binnen Siemens AG worden geleid.

De Corporate Services van de onderneming – Information Technology, Corporate Supply Chain Management, Global Shared Services en Siemens Real Estate – komen onder leiding van Hannes Apitzsch, momenteel CFO van de Sector Infrastructure and Cities.

Voor alle informatie met betrekking tot de nieuwe positionering van de onderneming en de gecombineerde pers- en analystenconferentie op 7 mei 2014 om 8:45 uur MEZT zie www.siemens.com/pressekonferenz