Tools

Siemens BelgiëSiemens België

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens België-Luxemburg investeert in een nieuw productiecenter en een groen datacenter in Huizingen.

For the business press
Brussel, 31.03.2010

Nieuw productiecenter

De nieuwe vestiging heeft een oppervlakte van 6.000 m², waarvan een gedeelte specifiek is bestemd voor de OEM-business (fabrikanten). Het is momenteel de enige productievestiging van Siemens in België. Er werken in totaal 70 bedienden en 160 arbeiders. De hoofdactiviteit is het maken van elektrische schakelkasten voor producenten zoals Atlas Copco en Daikin . De grootte van die schakelkasten varieert van 80 tot 3.000 connecties. Een andere belangrijke activiteit is de productie van systemen voor het zuiveren van proceswater in industriële processen. Klanten hiervoor zijn onder meer de energie-, voedings-, brouwerij- en farmaceutische industrie.

Het sterkste punt van dit flexibele productiecenter is de co-engineering: schakelkasten worden geproduceerd en afgetoetst op basis van de specificaties en doelstellingen van de klant. Pas na het testen en goedkeuren van het prototype start de productie. Daartoe worden in de vestiging maar liefst 15.000 verschillende componenten beheerd. Er wordt gespecialiseerd maatwerk in schakelkasten afgeleverd, wat maakt dat dit center door Siemens erkend werd als competentiecentrum op internationaal niveau.

Daarnaast is ook de kostprijs een troef. We slagen erin deze op een zéér aantrekkelijk niveau te houden door een modulaire opbouw en een goed samenspel met onze onderleveranciers. Dankzij deze beide elementen slagen we erin de processflow in de eindassemblage te optimaliseren.

Ook de grote flexibiliteit is een duidelijke troef. Typisch in crisisperiodes is dat de vraag fluctueert en dat bijna elke order hoogdringend is. Het is dus mogelijk dat de ene dag een reeks grote schakelkasten wordt geproduceerd, terwijl de volgende dag wordt overgeschakeld naar een waterzuiveringssysteem. De medewerkers zijn dan ook op meerdere fronten inzetbaar. Deze flexibiliteit is een belangrijke troef in moeilijke tijden.

Een goed gecoördineerd systeem van Supply Chain Management, ten slotte, garandeert just-in-time levering voor de vele en veeleisende klanten.

André Bouffioux, voorzitter van Siemens België-Luxemburg: “Ons systeem van co-engineering wordt door de klanten hoog aangeschreven, en door de innovatieve en kwaliteitsvolle manier waarop we dit doen, kunnen we ons op de markt onderscheiden. Ook de flexibiliteit van ons productieproces zullen we nog verder uitbouwen. Binnen Siemens willen we ons uiteraard handhaven als competentiecentrum voor zowel elektrische schakelkasten als waterzuiveringsinstallaties.”

Nieuw datacenter

Het groene datacenter van Siemens IT Solutions and Services zal niet alleen onderdak bieden aan traditionele outsourcingactiviteiten. Het zal voornamelijk worden gebruikt als ‘hybrid cloud’-infrastructuur. Die ‘wolk’ verbindt zo flexibel mogelijk alle onderdelen van de ICT-infrastructuur van Siemens IT Solutions and Services in een ‘Infrastructure as a Service’-model (IaaS): de meest vrije vorm van ‘cloud computing’. Klanten hoeven hiermee niet langer te beschikken over een eigen datacenter; wij bieden alle infrastructuur, terwijl zij enkel betalen voor de onderdelen waarvan ze gebruikmaken. Alle upgrades en onderhoudsactiviteiten kunnen we bovendien uitvoeren zonder onderbreking van de aangeboden diensten.

Het nieuwe datacenter is dus een sterk staaltje technologie, maar gebruikers genieten nog een ander belangrijk voordeel: ze optimaliseren hun ecologische voetafdruk. Geen overbodige luxe, met de steeds stringentere Europese regelgeving op dat vlak.

Zijn duurzame karakter dankt ons datacenter in de eerste plaats aan het gebruik van koudegangen, die koude en warme luchtstromen strikt gescheiden houden. De koelinfrastructuur is bovendien zo ontworpen dat ze maximaal gebruikmaakt van de beschikbare afkoeling door buitenlucht. Zo moeten compressoren en andere energieverslindende koelinstallaties minimaal worden ingezet. Concreet betekent dit dat we het grootste deel van het jaar geen beroep doen op onze compressoren en koelinstallaties. Ook zijn onze schaalbare en bijzonder efficiënte onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen een bijkomende duurzame troef.

De ICT-infrastructuur van het datacenter voorziet in een volledig gevirtualiseerde computingcapaciteit. Op die manier wordt alle hardware optimaal gebruikt en kan het energieverbruik sterk worden gereduceerd.