Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Raad van Toezicht van Siemens keurt nieuwe verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur goed

Op haar vergadering van gisteren keurde de Raad van Toezicht van Siemens AG de nieuwe bedrijfsstrategie Vision 2020+ evenals de nieuwe verantwoordelijkheden binnen de Raad van Bestuur van Siemens goed.

“De prestaties van het volledige RvB-team onder leiding van Joe Kaeser waren de voorbije jaren uitstekend. Bijgevolg heeft de Raad van Toezicht met eenparigheid van stemmen het nieuwe ondernemingsconcept Vision 2020+ aangenomen en vertrouwt de Raad van Toezicht de uitvoering ervan toe aan een ervaren team om de transformatie van ons bedrijf te versnellen vanuit een sterke positie”, aldus Jim Hagemann Snabe, voorzitter van de Raad van Toezicht van Siemens AG.

Met ingang van 1 oktober 2018 worden de verantwoordelijkheden binnen de Raad van Bestuur als volgt verdeeld:

Joe Kaeser (61): President en Chief Executive Officer; Corporate Countries USA, China; Governance & Markets, Communications, Legal and Compliance

Roland Busch (53): Chief Operating Officer; strategisch bedrijf Siemens Alstom (afhankelijk van de goedkeuring door de regelgevende instanties); Corporate Development

Lisa Davis (54): Operationeel bedrijf Gas and Power

Klaus Helmrich (60): Operationeel bedrijf Digital Industries; Corporate Country Duitsland

Janina Kugel (48): Human Resources

Cedrik Neike (45): Operationeel bedrijf Smart Infrastructure; Corporate Country India

Michael Sen (49): Strategische bedrijven Siemens Healthineers, Siemens Gamesa Renewable Energy; Global Business Services

Ralf P. Thomas (57): Chief Financial Officer; Service Companies Financial Services, Real Estate Services; Controlling and Finance

“Dit ervaren team zal ons in staat stellen ons bedrijf naar een hoger niveau te tillen en zo te bouwen aan het Siemens van de volgende generatie”, aldus Jim Hagemann Snabe.

Hiernaast bevestigde de Raad van Toezicht haar voornemen om de overeenkomst van Lisa Davis, die op 31 juli 2019 afloopt, te verlengen. De Raad van Toezicht zal dit thema opnemen binnen het door de bedrijfsrichtlijnen bepaalde tijdskader, d.w.z. op een van de gewone vergaderingen aan het einde van najaar 2018.

Dit persbericht evenals de curricula vitae en de foto’s van de leden van de Raad van Bestuur zijn beschikbaar op www.siemens.com/press/PR2018080266COEN

3-8-2018