Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Proefproject met elektrische auto’s aan treinstations: 34 stations worden uitgerust met laadpalen

Vrijwilligers worden gezocht via wedstrijd

For the business press
Brussel, 21.12.2010

De mobiliteit zoals we die vandaag kennen zit in het slop. Willen we met z’n allen mobiel blijven, moeten we het gebruik van openbaar vervoer opdrijven. Daarnaast willen we ook de strijd aangaan tegen de toenemende CO2-uitstoot, vooral in steden. Misschien kan de combinatie van het gebruik van de trein en de elektrische wagen een oplossing bieden voor meer milieuvriendelijke en flexibele mobiliteit. In dit kader lanceren de NMBS-Holding en Siemens met de steun van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie een proefproject. In 3 treinstations (Gent, Luik en Brussel) zullen elektrische wagens en slimme laadpalen ter beschikking worden gesteld om een onderzoek te doen over het gebruik van de trein in combinatie met de elektrische wagen. Via een wedstrijd worden “proefpersonen” gezocht om mee te doen aan dit project.

In een tweede fase zal de NMBS-Holding 34 stations uitrusten met laadpalen voor elektrische wagens. Infrabel, dat instaat voor de stroomlevering van de NMBS-Groep, zal voor deze laadpalen groene stroom leveren.

Dagelijks staan we in België 140 kilometer in de file. Bovendien veroorzaakt de mobiliteit 20 % van de CO2-uitstoot. Willen we met z’n allen mobiel blijven en ook nog kunnen ademen, dan moet er iets gebeuren. De NMBS-Holding wil als motor van de mobiliteit actief haar steentje bijdragen aan het vinden van duurzame en genetwerkte mobiliteitsoplossingen. Deze moeten de gebruiker toelaten zo gemakkelijk mogelijk zijn eigen parcours samen te stellen. Daarom faciliteert zij nu al in tal van mogelijkheden van voor-of natransport bij treinverplaatsingen via parkings, fietspunten, Cambio… De opkomst van de elektrische auto biedt nieuwe kansen. Deze ontwikkeling moet meer betekenen dan de vervanging van de verbrandingsmotor.

In combinatie met het gebruik van de trein kan de elektrische wagen duurzame mobiliteit op drastische wijze verhogen. Vooral in combinatie met laadpalen die energie leveren op basis hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zon. En omdat je wind en zon niet kan regelen, moet er een flexibel en slim elektriciteitsnet komen. In België pioniert Siemens niet alleen met slimme laadpalen maar ook met toepassingen voor flexibele elektrische netten, of het zogenaamde “smart grid”. Siemens biedt bovendien ook “complete mobility” oplossingen aan haar klanten. Daarom besloten de NMBS-Holding en Siemens om de handen in elkaar te slaan en om samen met steun van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie de combinatie van de trein met de elektrische wagen uit te testen op sociologisch, economisch, ecologisch en technologisch vlak.

Zowel in Gent als in Luik worden drie mensen gevraagd gebruik te maken van een elektrische wagen voor het eerste stuk van hun dagelijkse traject naar het werk, dwz van thuis tot aan het treinstation. De wagens worden ter beschikking gesteld door Leaseplan. De wagens zullen worden geladen via Siemens-laadpalen, geïnstalleerd in het station van Gent en Luik. Daarnaast krijgen de proefpersonen elk een treinkaart voor het hele spoornet. Voor het natraject, van het station tot aan het werk, kan er gebruik gemaakt worden van Cambio-wagens. De testgroep bestaat enerzijds uit bekende treingebruikers, zoals Nic Balthazar in Gent en Gianni Tabbone in Luik. Anderzijds worden er per stad twee andere treingebruikers gezocht via een wedstrijd die vandaag start. Geïnteresseerden kunnen inschrijven via www.hetstation.be.

In Brussel zullen vanaf april twee medewerkers van Siemens de mogelijkheden en de impact van de elektrische wagen testen voor het tweede stuk van hun dagelijks traject naar het werk, dwz van het station tot op het werk. De wagens zullen geladen worden via Siemens-laadpalen op de sites van Siemens. Dit deel van het testproject kadert in een specifiek project van Siemens rond de integratie van elektrische wagens in het smart grid waarover het bedrijf begin 2011 ruimer zal communiceren.

Het proefproject loopt van maart tot juni. Vandaag werden de elektrische laadpalen van Siemens en de wagens op de stationsparkings in Gent en Luik voorgesteld.

Bond Beter Leefmilieu en CIEM (Centre interuniversitaire d’étude de la mobilité) zullen de resultaten van het proefproject tegen de zomer verwerken in een eindrapport.

De NMBS-Holding heeft beslist om 34 stations uit te rusten met laadpalen voor elektrische wagens. Aldus wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de stations als internationale knooppunten van duurzame mobiliteit met oplossingen van deur tot deur. Infrabel levert alvast voor dit proefproject groene stroom.

Infrabel is met een jaarlijkse afname van elektriciteit met 1650 GWh een van de grootste verbruikers van stroom in dit land. De spoorweggroep heeft een heel specifiek profiel waarbij er grote pieken optreden tijdens de spitsuren. Infrabel is dus ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van een flexibel en slim elektriciteitsnet. Het proefproject zal dus ook voor hen leerzaam zijn voor het definitieve project. Een groot aantal auto’s met batterijen op de stationsparkings zou Infrabel mogelijk in staat stellen om een belangrijke strategische rol te spelen in de elektriciteitsmarkt als een soort aggregator. Zo zou Infrabel de elektriciteitsprijs en de beschikbaarheid van elektriciteit voor een deel zelf in de hand kunnen houden Het project dat we vandaag voorstellen vormt een aanzet van de leercurve in dit domein

De NMBS-Holding overkoepelt de NMBS-Groep en staat mee garant voor een optimale kwaliteit van de dienstverlening. Dit doet ze door de activiteiten van haar filialen NMBS (exploitant) en Infrabel (infrastructuurbeheerder) te coördineren en te ondersteunen. Ze let op de samenhang van hun strategieën en de eenheid van de groep om, onder meer, een financieel evenwicht te bereiken. De NMBS-Holding is de werkgever van het voltallige spoorwegpersoneel van de NMBS-Groep. Dat telt circa 38 000 personeelsleden. De Holding is eigenaar van de stationsgebouwen, parkings, fietsenstallingen en ruimtes voor fietsenverhuur en de stationsomgeving. Verder staat zij voor de veiligheid op en de beveiliging van het spoorwegdomein. Daarenboven beheert zij de ICT-netwerken voor de volledige groep. Ze zet zich in voor het behoud van het historisch patrimonium van de spoorwegactiviteit en heeft de promotie van het vervoer op het Belgische spoorwegnet, een van ’s werelds dichtste, tot doel.

Siemens Groep België-Luxemburg: Siemens België is een vooraanstaande speler in de sectoren Energie, Industrie en Healthcare en is actief in de domeinen van energie, automatisering, industriële oplossingen, transport, medische technieken en diagnose, gebouwentechnologie en IT oplossingen. De Groep noteerde in het boekjaar 2009 een omzet van 1,2 miljard waarvan ruim 30% gerealiseerd wordt via exportactiviteiten en stelt zo’n 2500 mensen te werk. www.siemens.be

Infrabel is de naamloze vennootschap van publiek recht, verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de toekenning van de rijpaden aan alle Belgische en buitenlandse operatoren. De specifieke structuur van de aandeelhouders van Infrabel waarborgt een volledige onafhankelijkheid. Infrabel werd op 1 januari 2005 opgericht na de splitsing van de Belgische spoorwegen en maakt deel uit van de NMBS-Groep. De onderneming stelt vandaag zo’n 12.500 personen te werk en realiseert een omzet van ongeveer 1 miljard euro (2009).